Länkstig

Erik Elldér

Universitetslektor

Avdelningen för
kulturgeografi
Besöksadress
Viktoriagatan 13, floor 5
41124 Göteborg
Rumsnummer
512b
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Erik Elldér

Min forskning fokuserar mobilitet, geografisk tillgänglighet och vardagens tidsanvändning, främst i relation till olika hållbarhets-, planerings- och välfärdsfrågor. För närvarande är jag involverad i tre större forskningsprojekt:

Nyligen avslutat forskningsprojekt:

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Mobilitet
  • Resvanor
  • Geografisk tillgänglighet
  • Vardagens tidsanvändning
  • GIS och kvantitativa metoder

Undervisningsområden

  • GIS
  • Kvantitativa metoder och statistik
  • Mobilitets- och transportgeografi