Länkstig

Daniel Hemberg

Doktorand

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
712
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Daniel Hemberg

Forskningsområden

  • Innovation
  • Entreprenörskap

Daniel Hemberg är doktorand på enheten för Innovation och Entreprenörskap. Hans forskning centrerar kring företags aktiviteter och roller i deras interagerande med externa kunskapskällor för att generera och dela kunskap. Specifikt studeras företags innovations ledning och hur fortlöpande interaktion med universitet kan påverka denna. Avhandlingens teoretiska focus berör akademisk engagemang, organisations rutiner, och företags absorberande förmåga.

Daniel Hemberg har en kandidat examen i Sociologi med avtals- och förhandlingrätt som biområde, en kadidat examen i Företagsekonomi med psykologi som biområde från Uppsala Universitet, och en magister examen i affärsutveckling, strategi och ledarskap från Göteborgs universitet.