Länkstig

Daniel Ljungberg

Universitetslektor

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 7
41124 Göteborg
Rumsnummer
716
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Daniel Ljungberg

Daniel Ljungberg är docent och universitetslektor inom innovation och entreprenörskap. Hans forskning har framförallt behandlat universitets och akadmikers roll i den så kallade kunskapsekonomin, med ett specifikt fokus på deras relation med näringslivet och deras roll i företags innovationsprocesser.

Daniel Ljungberg har en Mastersexamen i "Management and Economics of Innovation" och en doktorsexamen i "Technology Management and Economics", från Chalmers tekniska högskola.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Economics of innovation; Innovation studies; Academic patenting; University-industry interaction; Economics of universities

Undervisningsområden

  • Innovation and entrepreneurship; Innovation management; Research methods

Senaste publikationer

Innovating in knowledge-intensive entrepreneurial firms: exploring the effects of a variety of internal and external knowledge sources on goods and service innovations

Gifford, E., Ljungberg, D., McKelvey, M. (2022). Industrial and Corporate Change, 31, 1259-1284. https://doi.org/10.1093/icc/dtac026

Forskningssamverkan och kommersialisering

McKelvey m.fl. (2021). Makadam förlag. Fulltext här.

Variety in founder experience and the performance of knowledge-intensive innovative firms.

Gifford, E., Buenstorf, G., Ljungberg, D., McKelvey, M., Zaring, O. (2021). Journal of Evolutionary Economics, 31, 677–713. https://doi.org/10.1007/s00191-020-00692-6