Länkstig

Malin Dahlström

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
samhällsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malin Dahlström

Forskning

Jag är disputerad i ekonomisk historia och forskar inom fältet Business History. Jag har studerat hur konkurrens och olika former av samarbete gestaltar sig inom svenskt och internationellt näringsliv. Just nu forskar jag inom projektet: Understanding international cartels in the 20th century: tracing size and scope vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Min studie fokuserar på den europeiska byggnadsmaterialindustrin.

Hållbarhet och hur företag har agerat historiskt i förhållande till krav på hållbarhet och miljö är ett annat forskningsintresse. Just nu tittar jag på hur cementindustrin har agerat i några miljörelaterade konflikter under 1900-talets sista hälft.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat inom grundkursen i ekonomisk historia och inom kurser på mastersnivå i ämnet. Min stora drivkraft i undervisningen är att få studenterna att förstå sammanhang och helheter.

Sedan våren 2021 undervisar jag på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Jag har en bakgrund som grundskole- och gymnasielärare och är väldigt intresserad av att knyta universitetet och skolan närmare varandra. Min huvudsakliga sysselsättning är att handleda examensarbeten i lärarutbildningen och deltar på VFU-kurser.