Länkstig

Martin Fritz

Professor emeritus

Avdelningen för ekonomisk
historia
Besöksadress
Viktoriagatan 13 plan 6
41125 Göteborg
Rumsnummer
615
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Martin Fritz

Martin Fritz är professor emeritus i ekonomisk historia. Han disputerade för doktorsgraden 1967 vid GU och har därefter varit knuten till universitetet som forskare och lärare. Han har dessutom varit ledamot i universitetets styrelse och var dessutom universitetets prorektor ett antal år på 1990-talet med arbetet inriktat bl.a. mot ekonomi- och fastighetsfrågor.

Martins doktorsavhandling undersökte det mycket kraftiga genombrottet för den svenska exporten av järnmalm åren kring sekelskiftet 1900. Intresset för gruvindustrin, liksom även för svensk järn- och stålindustri fortsatte och har resulterat i ett flertal publikationer. Martin Fritz har också arbetat med olika aspekter av Göteborgs ekonomiska historia.

För närvarande är han engagerad tillsammans med några branschsakkunniga bergsingenjörer att analysera den svenska stålindustrins fortsatta omstrukturering under 2000-talet till följd av en ökande global konkurrens inom detta område.

Forskningsområden

  • Swedish industrial History
  • Economies of the second world war
  • Local Economi History (Göteborg)

Undervisningsområden

  • General Economic History