Länkstig

Oskar Broberg

Universitetslektor

Avdelningen för ekonomisk
historia
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
Göteborg
Rumsnummer
629
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Oskar Broberg

Mitt övergripande forskningsområde kan definieras som näringslivshistoria, där jag har intresserat mig för olika gränsytor mellan företagande och samhällsutveckling. Min avhandling handlade om den svenska kapitalmarknadens modernisering kring sekelskiftet 1900. Efter det har mitt forskningsfokus breddats och även om finansiell historia fortfarande är en central del av min forskning så har jag också ägnat de senaste åren åt ekologisk mjölk, digital reklam och varumärken i den samtida ekonomin. För närvarande är jag delaktig i ett projekt som undersöker avkastningen på internationella investeringar 1869-1969. Vi studerar bolag noterade på Londobörsen men som var verksamma i olika delar av världen. Detta projekt har handlat om kopplingen mellan finansiella strukturer och kolonialism - vilket också har resulterat i ett arbete om det tidiga 1900-talets exploatering av järnmalm i Kiruna och LKAB:s relation till den berörda samiska befolkningen.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Ekonomisk historia
  • Näringslivshsistoria
  • Finansiell historia

Pågående forskning

  • Imperial Profits, 2015-01 - 2020-12

Undervisningsområden

  • Ekonomisk historia
  • Näringslivshsistoria
  • Finansiell historia
  • Miljöhistoria

Utvalda publikationer

Labeling the Good: Alternative Visions and Organic Branding in Sweden in the Late 20th Century
Broberg, Oskar
Enterprise & Society, 11:4, s. 813-840, 2010

Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900
Broberg, Oskar
Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, 95 \, 2006

Svensk Reklam. Annonser, varumärken och marknadskommunikation 1975-2012
Gianneschi, Marcus, Broberg, Oskar, Jonsson, Sverker

Capital and Colonialism: The Return on British Investments in Africa 1869-1969
Rönnbäck, Klas, Broberg, Oskar

Names, shares and mortgages
Broberg, Oskar, Ögren, Anders, Ogren, A.
Financial History Review, 26:1, s. 81-108, 2019