Länkstig

Magnus Holmén

Gästforskare

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
729
Postadress
Box 625
40530 Göteborg