Göteborgs universitet

Hitta experten

Behöver du en expert på flerspråkighet, nordiska språk, språkteknologi eller svenska språket? Här listas utvalda forskare under deras respektive expertområde. Det går också bra att kontakta vår kommunikatör om du letar efter en expert eller en bild på någon av våra anställda.

Språkförändring, språkteknologi, korpuslingvistik, språktypologi, rysk lingvistik
Aleksandrs Berdicevskis
aleksandrs.berdicevskis@gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter
Sofie Johansson Kokkinakis
tel: 031-786 4203
sofie.johansson.kokkinakis@svenska.gu.se

Digitala metoder för semantiska förändringar, språkteknologi för digital humaniora, text-baserad data-intensiv forskning (text-mining), data-intensiv forskningsmetodologi
Nina Tahmasebi
tel: 031-786 69 53
nina.tahmasebi@gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk
Elena Volodina
tel: 076-725 2067
elena.volodina@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering
Henrik Rosenkvist
tel: 031-786 5156
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Dialekter, estlandssvenska, språkhistoria, språkförändring, grammatik
Ida Västerdal
tel: 031-786 47 57
ida.vasterdal@svenska.gu.se

Grundläggande litteracitet för nyanlända, alfabetisering, didaktiska frågor om sfi och svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna
Qarin Franker
qarin.franker@svenska.gu.se

Flerspråkighet och samhället, språkliga landskap, språk och media
Tommaso Milani
tel: 031-786 4418
tommaso.milani@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk
Elena Volodina
tel: 076-725 2067
elena.volodina@svenska.gu.se

Språkteori, syntax, semantik, samtalsspråk
Elisabet Engdahl
elisabet.engdahl@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård
Benjamin Lyngfelt
tel: 031-786 4472
benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering
Henrik Rosenkvist
tel: 031-786 5156
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk
Anna Gunnarsdotter Grönberg
tel: 031-786 6417, 0709-51 45 62
anna.gronberg@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning
Anna Hannesdóttir
anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket
Kristine Köhler Mortensen
kristine.kohler.mortensen@gu.se

Svenska i Finland
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning
Anna Hannesdóttir
tel: 031-786 4466
anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Fackspråkliga inslag i allmänordböcker, lexikologi och lexikografi, metalexikografi
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Enspråkig lexikologi och lexikografi, idiom och andra fasta uttryck
Emma Sköldberg
tel: 031-7864429
emma.skoldberg@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér, editionsfilologi, språklig stil, stilistik
Barbro Wallgren Hemlin
tel: 031-786 4438
barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och makt, språk och hälsa
Inga-Lill Grahn
tel: 031-786 5917
inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk
Susanna Karlsson
tel: 031-786 3051
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk
Anna Gunnarsdotter Grönberg
tel: 031-786 6417, 0709-51 45 62
anna.gronberg@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och makt, språk och hälsa
Inga-Lill Grahn
tel: 031-786 5917
inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Flerspråkighet och sexualitet, queer teori, intersektionalitet
Tommaso Milani
tel: 031-786 4418
tommaso.milani@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket
Kristine Köhler Mortensen
kristine.kohler.mortensen@gu.se

Språkfrågor i allmänhet, språkvård
Lars-Gunnar Andersson
lars-gunnar.andersson@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk
Susanna Karlsson
tel: 031-786 3051
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språkvård och fackspråklig kommunikation
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård
Benjamin Lyngfelt
tel: 031-786 4472
benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Språkdebatter, språklagstiftning, språkkrav för medborgaskap
Tommaso Milani
tel: 031-786 4418
tommaso.milani@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, Skolelevers texter och skrivande
Per Holmberg
tel: 031-786 44 68, 0735-79 06 87
per.holmberg@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter
Sofie Johansson Kokkinakis
tel: 031-786 4203
sofie.johansson.kokkinakis@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers texter och skrivande, literacy
Mikael Nordenfors
tel: 031-786 64 21
mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers skrivande, kollegialt lärande, lärare på sociala medier
Ann-Christin Randahl
tel: 031-786 36 87
ann-christin.randahl@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, Skolelevers texter och skrivande, vikingatida runstenar
Per Holmberg
tel: 031-786 44 68, 0735-79 06 87
per.holmberg@svenska.gu.se

Fackspråklig kommunikation, genre och facktexter, språklig variation i skönlitteratur, översättningsvetenskap
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers texter och skrivande, textstruktur, literacy
Mikael Nordenfors
tel: 031-786 64 21
mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers skrivande, kollegialt lärande, lärare på sociala medier
Ann-Christin Randahl
tel: 031-786 36 87
ann-christin.randahl@svenska.gu.se