Göteborgs universitet

Hitta experten

Behöver du en expert på flerspråkighet, nordiska språk, språkteknologi eller svenska språket? Här listas några forskare under deras respektive expertområde. Det går också bra att kontakta vår kommunikatör om du letar efter en expert eller en bild på någon av våra anställda.

Språkförändring, språkteknologi, korpuslingvistik, språktypologi, rysk lingvistik
Aleksandrs Berdicevskis
aleksandrs.berdicevskis@gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter
Sofie Johansson
tel: 031-786 4203
sofie.johansson@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk
Elena Volodina
tel: 076-725 2067
elena.volodina@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering
Henrik Rosenkvist
tel: 031-786 5156
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Dialekter, estlandssvenska, språkhistoria, språkförändring, grammatik
Ida Västerdal
tel: 031-786 47 57
ida.vasterdal@svenska.gu.se

Dialekter, skånska, språklig variation, språkförändring
Greta Horn
tel: 031-786 44 36
greta.horn@svenska.gu.se

Grundläggande litteracitet för nyanlända, alfabetisering, didaktiska frågor om sfi och svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna
Anna Winlund
anna.winlund@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk
Elena Volodina
tel: 076-725 2067
elena.volodina@svenska.gu.se

Grammatik
Benjamin Lyngfelt
tel: 031-786 4472
benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering
Henrik Rosenkvist
tel: 031-786 5156
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Svenska i Finland
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Danska språket, kulturen och samhället
Stefan Ketelsen
tel: 031-786 48 38
stefan.ketelsen@gu.se

Fackspråkliga inslag i allmänordböcker, lexikologi och lexikografi, metalexikografi
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Enspråkig lexikologi och lexikografi, idiom och andra fasta uttryck
Emma Sköldberg
tel: 031-7864429
emma.skoldberg@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér, editionsfilologi, språklig stil, stilistik
Barbro Wallgren Hemlin
tel: 031-786 4438
barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Retorik och samhälle (Danmark/Sverige), multimodal retorik
Stefan Ketelsen
tel: 031-786 48 38
stefan.ketelsen@gu.se

Samtalsforskning, språk och makt, språk och hälsa
Inga-Lill Grahn
tel: 031-786 5917
inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk
Susanna Karlsson
tel: 031-786 3051
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och makt, språk och hälsa
Inga-Lill Grahn
tel: 031-786 5917
inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk
Susanna Karlsson
tel: 031-786 3051
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språkvård och fackspråklig kommunikation
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, Skolelevers texter och skrivande
Per Holmberg
tel: 031-786 44 68, 0735-79 06 87
per.holmberg@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter
Sofie Johansson
tel: 031-786 4203
sofie.johansson@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers skrivande, kollegialt lärande, lärare på sociala medier
Ann-Christin Randahl
tel: 031-786 36 87
ann-christin.randahl@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, Skolelevers texter och skrivande, vikingatida runstenar
Per Holmberg
tel: 031-786 44 68, 0735-79 06 87
per.holmberg@svenska.gu.se

Fackspråklig kommunikation, genre och facktexter, språklig variation i skönlitteratur, översättningsvetenskap
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Svenskämnets didaktik, skolelevers skrivande, kollegialt lärande, lärare på sociala medier
Ann-Christin Randahl
tel: 031-786 36 87
ann-christin.randahl@svenska.gu.se