Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Hitta experten

Behöver du en expert på svenska språket, nordiska språk eller språkteknologi? Här listas utvalda forskare och deras respektive expertområde. Det går också bra att kontakta vår kommunikatör om du letar efter expert eller en bild på någon av våra anställda.

Språkfrågor i allmänhet, språkvård
Lars-Gunnar Andersson
lars-gunnar.andersson@svenska.gu.se

Språkförändring, språkteknologi, korpuslingvistik, språktypologi, rysk lingvistik
Aleksandrs Berdicevskis
aleksandrs.berdicevskis@gu.se

Språkteori, syntax, semantik, samtalsspråk
Elisabet Engdahl
elisabet.engdahl@svenska.gu.se

Grundläggande litteracitet för nyanlända, alfabetisering, didaktiska frågor om sfi och svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna
Qarin Franker
qarin.franker@svenska.gu.se

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk
Anna Gunnarsdotter Grönberg
tel: 031-786 6417, 0709-51 45 62
anna.gronberg@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och makt, språk och hälsa
Inga-Lill Grahn
tel: 031-786 5917
inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning
Anna Hannesdóttir
tel: 031-786 4466
anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter
Sofie Johansson Kokkinakis
tel: 031-786 4203
sofie.johansson.kokkinakis@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk
Susanna Karlsson
tel: 031-786 3051
susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket
Kristine Köhler Mortensen
kristine.kohler.mortensen@gu.se

Fackspråklig kommunikation, terminologi, juridiskt fackspråk, översättningsvetenskap, textforskning, finlandssvenska
Hans Landqvist
tel: 0736-957461
hans.landqvist@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård
Benjamin Lyngfelt
tel: 031-786 4472
benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Flerspråkighet, språk och makt, språk, genus och sexualitet
Tommaso Milani
tel: 031-786 4418
tommaso.milani@svenska.gu.se

Skrivdidaktik, elevtexter och literacy
Mikael Nordenfors
tel: 031-786 64 21
mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering
Henrik Rosenkvist
tel: 031-786 5156
henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Digitala metoder för semantiska förändringar, språkteknologi för digital humaniora, text-baserad data-intensiv forskning (text-mining), data-intensiv forskningsmetodologi
Nina Tahmasebi
tel: 031-786 69 53
nina.tahmasebi@gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk
Elena Volodina
tel: 076-725 2067
elena.volodina@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér, editionsfilologi, språklig stil, stilistik
Barbro Wallgren Hemlin
tel: 031-786 4438
barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se