Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation

Prefekten leder det dagliga arbetet på institutionen för svenska språket. Till hjälp finns ledningsgruppen och institutionsrådet, som fungerar som rådgivande organ. Utöver dessa finns det flera beredningsgrupper för bland annat forskning, utbildning och forskarutbildning.

Styrdokument

På institutionens interna sidor i Medarbetarportalen finns relevanta styrdokument så som: handling- och verksamhetsplaner; handlingsplan för jämställdhet och likabehandling; rutiner för examination och kursutvärderingar.