Länkstig

Sivi Järvinen

Doktorand

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sivi Järvinen

Doktorand i flerspråkighet

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag språkbruk och språkväxling hos flerspråkiga talare i Haparanda. Mina forskningsintressen är språkbruk i flerspråkiga miljöer, kodväxling, kognitiva teorier om andraspråksinlärning och grammatik.

Utbildning

  • Ämneslärarexamen i franska och svenska som andraspråk 2018
  • Magisterutbildning i svenska som andraspråk 2021
  • Modersmålslärare i finska 2021

Undervisning

Sedan våren 2022 är jag kursansvarig för Nordkurs. Kursen i Göteborg är avsedd för finsktalande studenter som läser svenska i Finland.