Göteborgs universitet
Bild

Våra publikationer

Den vanligaste formen av publikation vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi är de forskningsartiklar som varje enskild forskare publicerar. Vid sidan av dessa består publikationerna till största del av avhandlingar, men också av forskningsrapporter, konferens- och projektvolymer samt monografier. En fullständig lista över institutionens alla publikationer hittar du i publikationsdatabasen GUP.

Om du vill publicera i någon av institutionens skriftserier kan du med fördel kontakta någon av kontaktpersonerna nedan: