Göteborgs universitet
Bild
Grönska i Renströmsparken med Humanisten i bakgrunden.
Foto: Karin Wenzelberg

Miljö och hållbar utveckling

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi arbetar aktivt för att nå Göteborgs universitets gemensamma miljömål att bli en klimatneutral organisation.

Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan enligt det klimatramverk som utarbetats centralt vid universitetet. Institutionen tar också fram interna riktlinjer och policyer som varje anställd ska förhålla sig till för att minska vår klimatpåverkan.