Länkstig

Barbro Wallgren Hemlin

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K321
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Barbro Wallgren Hemlin

Forskningsprojekt

Esaias Tegnérs kyrkliga tal - en vetenskaplig kommenterad utgåva

Esaias Tegnér var inte bara poet, professor i grekiska och politiker, utan också präst och sedermera biskop i Växjö stift. Projektet syftar till att göra Tegnérs ca 80 kyrkliga tal tillgängliga i en tillförlitlig utgåva, med variantapparat och saklig kommentar. I anslutning till projektet planeras också en monografi som behandlar talen ur retoriskt, stilistiskt, teologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Utgåvan görs på uppdrag av Tegnérsamfundet och är den fjärde delen i deras utgivning av Tegnérs samlade skrifter (breven, dikterna och de profana talen är redan utgivna).

Den första delen av utgåvan, Esaias Tegnérs tal I. Åren 1813-1823, kom ut i juni 2017. Del II beräknas komma ut hösten 2018.