Länkstig

Stina Ericsson

Viceprefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
D341
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Stina Ericsson

Språk är makt – makt över oss själva och över andra. Detta gäller allt från att ha tillgång till ett kommunikationshjälpmedel som möjliggör lek med andra barn, till beskrivningar av vem som räknas som familj eller inte, hur vård kan bli ojämlik beroende på hur interaktionen går till i mötet med en barnmorska eller hur vi kategoriserar oss själva och varandra. Med hjälp av språket gör vi våra mellanmänskliga relationer och med språket visar vi även vem vi är eller vill vara, och hur vi förstår världen. Allt det här tycker jag är fantastiskt spännande, och i min forskning och undervisning ägnar jag mig åt att undersöka hur vi interagerar med varandra och till exempel hur olika normer skapas, uttrycks och förhandlas språkligt.

Jag är professor i svenska språket med inriktning mot språksociologi och interaktion, och jag tillhör profilområdet Text och kontext. Jag är också viceprefekt för forskning vid institutionen. År 2005 disputerade jag i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet och 2007–2019 arbetade jag vid Linnéuniversitetet.

Aktuella forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Undervisning och handledning

Min undervisning handlar oftast om språk i bruk och särskilt med inriktning mot sociolingvistik och interaktion. Jag har ett särskilt intresse för forskningsmetoder och hur dessa kan förmedlas till studenter, och tillsammans med Sally Boyd är jag redaktör för en lärobok om detta, Sociolingvistik i praktiken, utgiven av Studentlitteratur. Tillsammans med Inga-Lill Grahn och Susanna Karlsson är jag också redaktör för läroboken Att analysera interaktion, även denna utgiven av Studentlitteratur.

Jag är bihandledare för Maria Larsdotter som studerar diskurser inom funktionshinderspolitiken. Jag var huvudhandledare för Sofia Svensson, Linnéuniversitetet, som undersökte språkhandlingar och identitet i flerspråkiga elevers samtal, bihandledare åt Ellen Breitholtz, som disputerade på en avhandling om entymem i dialog och bihandledare för Lilian Müller, Lunds universitet, som undersökte kategorisering och Universell utformning i plan- och byggprocesser.

Hösten 2016 tillbringade jag en termin på en STINT Teaching Sabbatical vid Department of Women’s, Gender and Sexuality Studies, Ohio State University, där jag gav doktorandkursen Queer Linguistics.

Samverkan/Övrigt

Mycket av min forskning rör samverkan med det omgivande samhället, som familjer, skola och vårdgivare av olika slag. År 2018 arrangerade jag en internationell workshop om kommunikation och universell utformning, med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. I forskningsprojektet Jämlikhetens syntax arbetar vi tillsammans med Göteborgs, Kalmars, Lunds och Östersunds kommuner.