Göteborgs universitet

Språkteknologi

Profilområdet Språkteknologi utgörs främst av Språkbanken Text, en forskningsinfrastruktur för språkliga data och en språkteknologisk forskningsenhet.

Läs mer om vår forskning.

Läs mer om vår forskningsinfrastruktur: Plattformar (verktyg) och data.