Göteborgs universitet

Grammatik

Profilområdet grammatik samlar forskare som på olika sätt intresserar sig för språkets struktur.

Institutionens grammatikforskning syftar till att utöka kunskapen om språket som system, ofta med utgångspunkt i korpusdata och fältarbete.

Syntax, semantik, informationsstruktur och nordisk språkvariation är centrala forskningsområden för gruppen, och profilområdets forskare har på senare tid bedrivit externfinansierade projekt om bland annat konstruktionsgrammatik, negationssyntax, grammatikinlärning och estlandssvenskans språkstruktur.

Som gemensamt diskussionsforum har vi ett regelbundet återkommande Språkstrukturseminarium. Dessutom anordnar vi i samarbete med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och Institutionen för språk och litteraturer en årlig grammatikfestival, som vänder sig till både språkvetare och allmänhet och firas fredagen i vecka 12 varje år.

Språkstrukturseminariet

Som gemensamt diskussionsforum för grammatikforskare vid institutionen finns språkstrukturseminariet som träffas varannan torsdag klockan 15.15 (lokal varierar).