Göteborgs universitet

Grammatik

Profilområdet grammatik samlar forskare som på olika sätt intresserar sig för språkets struktur.

Institutionens grammatikforskning syftar till att utöka kunskapen om språket som system, ofta med utgångspunkt i korpusdata och fältarbete.

Syntax, semantik, informationsstruktur och nordisk språkvariation är centrala forskningsområden för gruppen, och profilområdets forskare har på senare tid bedrivit externfinansierade projekt om bland annat konstruktionsgrammatik, negationssyntax, grammatikinlärning och estlandssvenskans språkstruktur.

Som gemensamt diskussionsforum har vi ett regelbundet återkommande Språkstrukturseminarium. Dessutom anordnar vi i samarbete med Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori och Institutionen för språk och litteraturer en årlig grammatikfestival, som vänder sig till både språkvetare och allmänhet och firas fredagen i vecka 12 varje år.

 • Peter Andersson Lilja
  kognitiv grammatik, konstruktionsgrammatik, grammatikalisering
 • Maia Andréasson
  nordisk språkvariation, informationsstruktur, lexikalisk funktionell grammatik, grammatikdidaktik 
 • Kristian Blensenius
  grammatik i lexikon, aspekt, semantik
 • Elisabet Engdahl
  ordföljd, informationsstruktur, nordiska dialekter
 • Susanna Karlsson
  samtalsgrammatik, interaktionell lingvistik, variation
 • Filippa Lindahl
  syntax, informationsstruktur, nordisk språkvariation, isländska
 • Benjamin Lyngfelt
  grammatik, särskilt syntax och konstruktionsgrammatik
 • Monica Martens
  Syntaktisk och morfologisk parsning, lexikaliska databaser, redigeringsgränssnitt
 • Julia Prentice
  bruksbaserad lingvistik, konstruktionsgrammatik, andraspråksinlärning

 • Henrik Rosenkvist
  syntax, språkvariation, språkförändring
 • Rudolf Rydstedt
  konstruktionsgrammatik, kognitiv grammatik, ramsemantik
 • Márton Tóth
  semantik, tempus, aspekt

 • Elena Volodina
  grammatisk utveckling hos andraspråkstalare, grammatiska profiler för andraspråkssvenska, resurser över grammatiska (och ogrammatiska) kompetenser för svenska som andraspråk

 • Gunilla Wallin Nyman
  morfologi, syntax, språktypologi

 • Ida Västerdal
  morfologi, språkförändring, svenska dialekter

Språkstrukturseminariet

Som gemensamt diskussionsforum för grammatikforskare vid institutionen finns språkstrukturseminariet som träffas varannan torsdag klockan 15.15 (lokal varierar).