Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Grammatik

Grammatik handlar om språket som system. Även om all kommunikation egentligen sker i specifika sammanhang, där språkbrukarna på olika sätt anpassar sig till den aktuella situationen, är det ändå i grunden samma språk vi använder när vi nattar barnen, skriver rapporter, läser bloggar och pratar med telefonförsäljare.

Grammatikforskning går ut på att abstrahera bort från det situationsspecifika och inrikta sig på de språkliga verktyg som vi bär med oss hela tiden och använder till allt detta. Institutionens grammatikforskning är bred och mångsidig, med två särskilt utmärkande drag:

  • teori och empiri i kombination: teoretiskt aktuella analyser baserade på gedigna korpusstudier, praktiskt fältarbete m.m.
  • teoretisk mångfald och bredd: verksamheten omfattar flera olika teoretiska traditioner, och forskningsmiljön präglas av ett öppet teoretiskt klimat och tvärteoretiska diskussioner med högt i tak.


Tre forskningsområden som varit framträdande under senare tid är konstruktionsgrammatik, informationsstruktur och nordisk språkvariation. Inom alla tre områdena har vi flera pågående forskningsprojekt och ett aktivt samarbete såväl externt som med institutionens övriga profilområden.

Som gemensamt diskussionsforum har vi bland annat ett regelbundet återkommande grammatikseminarium. Dessutom anordnar vi en årlig grammatikfestival, som vänder sig till både språkvetare och allmänhet och firas normalt fredagen i vecka 12 varje år.

Språkstrukturseminariet

Som gemensamt diskussionsforum för grammatikforskare vid institutionen finns språkstrukturseminariet som träffas varannan torsdag klockan 15.15 (lokal varierar).