Göteborgs universitet

Text och interaktion

Inom profilområdet Text och interaktion undersöks texter och samtal som hör hemma inom olika domäner av samhället, särskilt utifrån frågor om samspelet mellan språk och funktion.

Många av forskarna arbetar med de olika roller texter och samtal kan ha inom utbildning och offentlig förvaltning men även inom andra yrken och sysselsättningar. Vad skriver unga i skolan – och varför? Hur utformar kommuner sin information för att nå ut? Vilken funktion har språkväxling i skönlitteratur? Hur genomförs samtal inom offentlig verksamhet och näringsliv? Och vad har digitaliseringen för konsekvenser för människans språkbruk?

Området samlar forskare från olika forskningstraditioner: samtalsanalys, interaktionsanalys, korpuslingvistik, diskursanalys, retorik, kognitiv och etnografisk skrivforskning, översättningsvetenskap med flera. Det som förenar är intresset för relationen mellan språket och det sammanhang där det används. Varför ser talande, skrivande och läsande ut just på ett visst sätt i ett visst sammanhang? Hur kan forskningen bidra till att utnyttja språkets fulla potential i olika verksamheter? Sammantaget bidrar profilområdets breda forskning till att öka vår kunskap om hur texter och samtal formas och förändras av de verksamheter och sammanhang där de ingår. Men också det omvända, hur språket bidrar till att utforma sociala sammanhang.

Ett gemensamt diskussionsforum är seminarieserien Text och interaktion med både arbetsseminarier, samtalslaborationer och seminarier med inbjudna gäster. Se kalendariet

Flera av utbildningarna vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi har nära koppling till forskningen inom profilområdet , exempelvis Språkkonsultprogrammet och Lärarutbildningen, men också fristående kurser som Skriva och Språk och makt.

Är du intresserad av att samverka med oss? Vi arbetar gärna med tillämpad forskning om språk, text och interaktion i olika verksamheter. Vi kan bistå med vår expertis för att utreda eller utvärdera, och vi erbjuder också uppdragsutbildningar.

Seminarieserien Text och interaktion

Som gemensamt diskussionsforum för Text och interaktion finns Seminarieserien Text och interaktion som träffas fredagar klockan 10.15–12.00 (lokal varierar).