Länkstig

Clara Palm

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G310
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Clara Palm

Jag är doktorand i ämnesdidaktik med språklig inriktning och ingår i forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning (www.isd.su.se/semla). Min forskning handlar om skrivundervisning i ämnet svenska som andraspråk inom vuxenutbildning. I avhandlingen undersöker jag styrdokument, lärares retorik om skrivundervisning och skrivundervisningens genomförande i klassrummet.

Jag har sedan tidigare en ämneslärarexamen i svenska som andraspråk och spanska och en magisterexamen i svenska som andraspråk. Jag har erfarenhet av arbete som lärare i svenska som andraspråk för vuxna inom olika utbildningskontexter. Mina forskningsintressen rör särskilt frågor om svenska som andraspråk, flerspråkighet och vuxenutbildning.