Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi erbjuder forskarutbildning i ämnena Nordiska språk, Språkteknologi och Flerspråkighet. Dessutom kan du hos oss forska inom ämnet Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap som är kopplad till den fakultetsgemensamma forskarskolan CUL.

Forskarutbildningen vid institutionen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Det finns tre huvudämnen som du kan välja att utbilda dig inom: Nordiska språk, Språkteknologi (tidigare Språkvetenskaplig databehandling) och Flerspråkighet (tidigare Svenska som andraspråk). Platserna på forskarutbildningen annonseras via universitetets tjänst för lediga jobb och det kan vara stor konkurrens om de platser som finns, därför är det viktigt att vara väl förberedd innan du gör din ansökan. Nedan hittar du information om forskarutbildningen, våra ämnen, handledare, kurser och mycket mer.

Allmänna studieplaner

Enligt högskoleförordningen ska det finnas en allmän studieplan för varje ämne där det ges utbildning på forskarnivå. I studieplanerna kan du läsa om vilken behörighet som krävs för att antas till utbildningen, hur urvalet går till, vad utbildningen innehåller och mycket mer.

Du hittar studieplaner för utbildning på forskarnivå i nordiska språk, språkteknologi och flerspråkighet på Humanistiska fakultetens webbsida.

Läs allmänna studieplaner