Göteborgs universitet

Vi handleder dig genom forskarutbildningen

Handledaren är den som guidar doktoranden genom forskarutbildningen, både vad gäller kurser men framför allt beträffande avhandlingen.

För varje doktorand utses minst två handledare; en huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare. Huvudhandledaren ska vara anställd vid eller adjungerad av Göteborgs universitet. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning.