Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Holmberg

Professor

Institutionen för svenska
språket
Fax
031-786 46 30
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F311
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Per Holmberg

Professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning

Jag anställdes vid institutionen som professor 2016 och en av mina arbetsuppgifter är att vara med i ledningen av profilområdet Text och kontext, som är en av de största forskningsmiljöerna för språkbruksforskning i Norden. Utifrån ett intresse för hur samtal och text fungerar i olika sociala sammanhang har min forskning rört så olika områden som ungdomssamtal, matlagningsprogram i tv, elevtexter, platsannonser och runstenar. Också som lärare och handledare är jag inriktad mot språknära analyser av vad som händer i olika slags texter. Sedan tidigare är jag högstadie- och gymnasielärare, och med den bakgrunden har det varit naturligt att arbeta med att utveckla lärarutbildningen till en forskningsbaserad professionsutbildning.

En del av vad jag skrivit finns tillgängligt här.

Forskning

I min avhandling (Emotiv betydelse och evaluering i text 2002) utredde jag teoretiska och metodiska problem med att beskriva språkliga uttryck för värderingar, och jag använde då s.k. systemisk-funktionell grammatik. Sedan dess har jag varit med att utveckla teorin för beskrivning av svenskans grammatik och svenska texter. 

Pågående projekt

  • Rök runestone revisited (Vetenskapsrådet, 2017-2020) Projektet omvärderar tidigare tolkningar av, Rökstenen, Sveriges mest kända runsten, och utvecklar i samarbete med forskare från olika discipliner en helt ny förståelse av monumentet.

Avslutade projekt (urval)

  • Platsannonsens interpersonella grammatik (2018-2019) med Karin Helgesson
  • Modersmålsdidaktik i Norden (2016-2019) med Anna Nordenstam, Inst. för litteratur, religion och idehistoria
  • Textstruktur i gymnasieelevers diskursiva skrivande (Skolverket, 2017) med Britt-Marie Apelgren, Inst. för pedagogik och specialpedagogik
  • Feedback för skrivande. En kunskapsöversikt (Skolforskningsinstitutet, 2016-2018)

Handledning

Jag är för närvarande med och handleder följande doktorander:

  • Kajsa Thyberg som analyserar svenskans det-konstruktioner med hjälp av systemisk-funktionell grammatik.
  • Anna Winlund som genomför en etnografisk studie av hur nyanlända elever med kort skolbakgrund tillägnar sig svenskt skriftspråk.

Redan avslutade projekt på forskarnivå där jag varit handledare eller bihandledare har gällt den grammatiska konstruktionen av tankar i psykologsamtal (Inga-Lill Grahn), bruk av grammatiska metaforer (Ulrika Magnusson), utveckling av dialogteknik (Mikael Nordenfors), arbete med förklarande text (Mariana Sellgren), projektarbete i grupp (Erik Boström), attityder till skrivundervisning (Ann-Christin Randahl), flerspråkiga elevers läsning av läroböcker i historia (Lotta Olvegård) samt lärares feedback till flerspråkiga studerande (Liivi Jakobson).

Undervisning

På forskarnivå och avancerad nivå har jag ansvarat för kurser om text- och diskursteori, systemisk-funktionell grammatik och skrivforskning. I utbildningen av lärare och språkkonsulter deltar jag ofta i kurser om textanalys, grammatik och skrivande. 

Övrigt

På olika sätt har jag engagerat mig i det pågående arbetet med kvalitet och samordning, exempelvis som programledare för universitetets ämneslärarutbildning. En viktig uppgift har varit att stärka möjligheten till forskarutbildning för verksamma lärare genom olika forskarskolor.

Jag invaldes 2017 i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.