Länkstig

Per Holmberg

Professor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F311
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Per Holmberg

Under läsåret 2021/2022 är jag tjänstledig för att inneha den nyinrättade Tage Danielsson-professuren vid Linköpings universitet.––