Länkstig

Susanna Karlsson

Proprefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Susanna Karlsson

Jag är anställd som lektor i svenska vid Institutionen för svenska språket och undervisar framför allt i kurser inom sociolingvistik, språkpolitik och samtalsanalys. Jag är utbildningsansvarig och har rollen som proprefekt; dessutom är jag föreståndare för Språkkonsultprogrammet.

Våren 2006 disputerade jag på en avhandling om hur fraser som jag tycker, jag tror, jag menar fungerar positionerande och kommenterande i samtal. Det är en studie inom fältet interaktionell lingvistik och kombinerar syntaktisk och prosodisk analys med samtalsanalytiska metoder. Sedan dess har jag varit lektor i svenska vid Lunds universitet, postdoktoral forskare vid Universität Potsdam i Tyskland och språkvårdare vid Språkrådet.

Mina forskningsintressen omfattar samtalsanalys, samtalsgrammatik, pragmatiska lån, attityder till språkvård, språkpolitik, samt styrning och utvärdering av högre utbildning. Jag är främst aktiv i profilområdet Text och kontext, men medverkar också i viss mån i Grammatikprofilen.

Något jag gärna arbetar med är popularisering och förmedling av språkvetenskaplig forskning. Just nu gör jag det regelbundet i Språket i P1. Hösten 2022 kommer jag också att medverka i Göteborgs universitets monter på Bokmässan.

orcid.org/0000-0003-1201-1199

Forskning

Just nu arbetar jag huvudsakligen med tre olika projekt:

  • Inom projektet "Attityder till språkvård och variation" undersöker jag tillsammans med Lena Lind Palicki vilka språkriktighetsfrågor som väcker känslor hos språkbrukarna. Genom att upprepa en undersökning som Catharina Grünbaum genomförde 1976 om lärares attityder till språkriktighet och till elevernas språk kunde vi se att vissa språkvårdsfrågor betraktades på i princip samma sätt 2016 som 1976. Andra hade förändrats helt. En sådan fråga var attityderna till de/dem. Nu arbetar vi med en studie av hur språkliga hierarkier och maktförhållanden manifesteras i språkvårdsdebatt.
  • Jag medverkar i Pragmatic borrowing in the Nordic languages and Finnish. Projektet leds av Helga Hilmisdottir (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies) och Martina Huhtamäki (University of Helsinki). I projektet studerar vi pragmatiska lån från framförallt engelskan till de nordiska språken och finskan. De fenomen vi i första hand har i åtanke är sådant som oh my god, sorry, yes och what. Projektet har NOS-HS-finansiering för en rad workshopar under 2021–2022.
  • I mitt arbete med interaktionell lingvistik intresserar jag mig särskilt för multimodal analys av grammatiska konstruktioner. För närvarande arbetar jag med hur kroppen, rösten, grammatiken och semantiken används tillsammans för att skapa komplex koordination.

Avslutade forskningsprojekt

  • Fonetisk utformning av turslut och turinledningar i svenska samtal 2007–2009. Finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Samtalsspråkets grammatik 2000–2005. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Undervisning och handledning

  • För tillfället undervisar jag mycket lite, eftersom det mesta av min tid upptas av studierektorsuppdraget

Undervisning på forskarnivå

  • Maria Johansson, doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala univeristet
  • Greta Horn, doktorand vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet