Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Susanna Karlsson

STUDIEREKTOR

Institutionen för svenska
språket
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Susanna Karlsson

Jag är anställd som lektor i svenska vid Institutionen för svenska språket och undervisar framför allt i kurser inom sociolingvistik, språkpolitik och samtalsanalys. Sedan hösten 2018 är jag studierektor; dessutom är jag föreståndare för Språkkonsultprogrammet.

Våren 2006 disputerade jag på en avhandling om hur fraser som jag tycker, jag tror, jag menar fungerar positionerande och kommenterande i samtal. Det är en studie inom fältet interaktionell lingvistik och kombinerar syntaktisk och prosodisk analys med samtalsanalytiska metoder. Sedan dess har jag varit lektor i svenska vid Lunds universitet, postdoktoral forskare vid Universität Potsdam i Tyskland och språkvårdare vid Språkrådet.

Mina forskningsintressen omfattar samtalsanalys, samtalsgrammatik, emergent grammatik, attityder till språkvård, språkpolitik, samt styrning och utvärdering av högre utbildning. Jag tillhör och är koordinator för profilområdet Text och kontext.

orcid.org/0000-0003-1201-1199

Forskning

Just nu arbetar jag huvudsakligen med tre olika projekt:

  • Inom projektet "Attityder till språkvård och variaton" undersöker jag tillsammans med Lena Lind Palicki vilka språkriktighetsfrågor som väcker känslor hos språkbrukarna. Genom att upprepa en undersökning som Catharina Grünbaum genomförde 1976 om lärares attityder till språkriktighet och till elevernas språk kunde vi se att vissa språkvårdsfrågor betraktades på i princip samma sätt 2016 som 1976. Andra hade förändrats helt. En sådan fråga var attityderna till de/dem. Nu arbetar vi med två delundersökningar: en analys av debatten kring de/dem sedan 1904 och en undersökning av skolelevers behärskning av de/dem från mitten av 1900-talet. Projektet finansieras av Svenska Akademien och Institutet för språk och folkminnen.
  • I projektet "Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor" genomför jag en dokumentstudie av språkvalsdokument antagna vid svenska lärosäten. Universitet och högskolor präglas av en vardag där svensk förvaltningstradition möter en internationaliserad utbildnings- och forskningsverksamhet. För att göra medarbetare uppmärksamma på språkens betydelse i verksamheten, men också för att ge fingervisningar om vilka språk som anses gångbara i vilka sammanhang antar många lärosäten en språkpolitik. I det här arbetet samarbetar jag med förvaltningsforskare och hoppas genom det tvärvetenskapliga samarbetet kunna beforska vilka svårigheter som kan uppstå när lagar och förordningar möter lokala regelverk och behov. Delar av projektet har finasierats av Institutet för språk och folkminnen.
  • I mitt arbete med interaktionell lingvistik intresserar jag mig särskilt för multimodal analys av grammatiska konstruktioner. För närvarande arbetar jag med hur kroppen, rösten, grammatiken och semantiken används tillsammans för att skapa komplex koordination.
  • Tillsammans med Johan Järlehed och Michelle Waldispühl arrangerar jag seminarieserien Det akademiska skrivandets politiska ekonomi, som man också kan läsa om på projektets sida på ResearchGate.

Avslutade forskningsprojekt

  • Fonetisk utformning av turslut och turinledningar i svenska samtal 2007–2009. Finansierat av Vetenskapsrådet.
  • Samtalsspråkets grammatik 2000–2005. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Undervisning och handledning

  • För tillfället undervisar jag mycket lite, eftersom det mesta av min tid upptas av studierektorsuppdraget

Undervisning på forskarnivå

  • Maria Johansson, doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala univeristet
  • Greta Horn, doktorand vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet