Länkstig

Susanna Karlsson

Proprefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F344
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Susanna Karlsson

Jag är anställd som lektor i svenska vid Institutionen för svenska språket och undervisar framför allt i kurser inom sociolingvistik, språkpolitik och samtalsanalys. Jag är utbildningsansvarig och har rollen som proprefekt; dessutom är jag föreståndare för Språkkonsultprogrammet. Sedan 2018 är jag docent i nordiska språk.

Våren 2006 disputerade jag på en avhandling om hur fraser som jag tycker, jag tror, jag menar fungerar positionerande och kommenterande i samtal. Det är en studie inom fältet interaktionell lingvistik och kombinerar syntaktisk och prosodisk analys med samtalsanalytiska metoder. Sedan dess har jag varit lektor i svenska vid Lunds universitet, postdoktoral forskare vid Universität Potsdam i Tyskland och språkvårdare vid Språkrådet.

Mina forskningsintressen omfattar samtalsanalys, samtalsgrammatik, pragmatiska lån, attityder till språkvård, språkpolitik, samt styrning och utvärdering av högre utbildning. Jag är främst aktiv i profilområdet Text och kontext.

Något jag gärna arbetar med är popularisering och förmedling av språkvetenskaplig forskning. Just nu gör jag det regelbundet i Språket i P1.

orcid.org/0000-0003-1201-1199

Aktuella forskningsprojekt

Dessutom arbetar jag med det här:

  • Inom projektet "Attityder till språkvård och variation" undersöker jag tillsammans med Lena Lind Palicki vilka språkriktighetsfrågor som väcker känslor hos språkbrukarna. Genom att upprepa en undersökning som Catharina Grünbaum genomförde 1976 om lärares attityder till språkriktighet och till elevernas språk kunde vi se att vissa språkvårdsfrågor betraktades på i princip samma sätt 2016 som 1976. Andra hade förändrats helt. En sådan fråga var attityderna till de/dem. Nu arbetar vi med en studie av hur språkliga hierarkier och maktförhållanden manifesteras i språkvårdsdebatt.
  • I mitt arbete med interaktionell lingvistik intresserar jag mig särskilt för multimodal analys av grammatiska konstruktioner. För närvarande arbetar jag med hur kroppen, rösten, grammatiken och semantiken används tillsammans för att skapa komplex koordination.

Avslutade forskningsprojekt

  • Fonetisk utformning av turslut och turinledningar i svenska samtal 2007–2009. (Vetenskapsrådet)
  • Samtalsspråkets grammatik 2000–2005. (Riksbankens jubileumsfond)

Undervisning och handledning

Min undervisning rör sig om språket i bruk. Ofta handlar det om sociolingvistik och interaktionell analys. Tillsammans med Stina Ericsson och Inga-Lill Grahn har jag varit redaktör för läromedlet Att analysera interaktion som kom ut på Studentlitteratur våren 2023. Jag undervisar också gärna om språkvård, språkriktighet och språkpolitik.

Jag är bihandledare till Maria Johansson, Uppsala universitet, som studerar telefonsamtal till Kronofogdemyndigheten. Jag är huvudhandledare till Greta Horn, Göteborgs universitet, som studerar den samtida skånskan. Dessutom är jag bihandledare till Viktoria Strandberg, Göteborg universitet, som arbetar med fria initiala annex.