Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Kontaktinformation

Postadress
Box 200, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56

Huvudentrén på Renströmsgatan 6 samt övriga entréer är låsta. Medarbetare och studenter vid Humanistiska fakulteten med giltigt GU-kort har dock tillträde.

Medarbetare vid Humanistiska fakulteten kommer in i samtliga entréer med sitt GU-kort.

Studenter har med sitt GU-kort tillträde till fakultetens entréer och datorsal, måndag-lördag kl. 07.30-21.00. Krav: registrerad som student vid Göteborgs universitet samt på en kurs tillhörande Humanistiska fakulteten.

Studenter har inte tillträde till lokalerna söndag eller helgdag.

 

Tillfälligt stopp för besök på expeditionen. Institutionen för svenska språket har tillfälligt dragit in besökstider och drop-in på studentexpeditionen och för studievägledning. För kontakt hänvisas till telefon och/eller e-post. Detta gäller tillsvidare.

Besöksadress: 
Renströmsgatan 6, plan 3, rum F304B.
Besökstid:
måndag–fredag, klockan 9.15–12.00. Stängt på helgdagar.
Telefontid:
tisdag-torsdag, klockan 10-11
Telefon: 031-786 45 34
E-post: svenska.exp@svenska.gu.se

Elisabeth Andersson

För frågor om svenska och svenska som andraspråk inom lärarprogrammen:
lararutb.studievagl@svenska.gu.se

För frågor om utbytesstudier:
elisabeth.andersson@svenska.gu.se

Telefon: 031-786 44 69
Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00–11.00
 

Eléni Katsogiannos

För frågor om fristående kurser inom svenska språket och svenska som andraspråk, på grundnivå respektive avancerad nivå:
kurser.studievagl@svenska.gu.se

Telefon: 031-786 5093
Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00–11.00

 

Frågor om språkkonsultprogrammet:
sprakkonsult@svenska.gu.se


Läs mer om studievägledning på Studentportalen

Prefekt
Karin Helgesson
Telefon: 031-786 52 83
E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

 

Proprefekt
Tommaso Milani
Telefon: 031-786 4418
E-post: tommaso.milani@svenska.gu.se

 

Administrativ chef
Helén Sandström
Telefon: 031-786 17 74
Mobiltelefon: 076-618 17 74
E-post: helen.sandstrom@svenska.gu.se

 

Ekonom
Karin Andersson
Telefon: 031-786 69 57
E-post: karin.andersson@gu.se

 

Kommunikatör
Sven Lindström
Telefon: 031-786 45 31
E-post: sven.lindstrom@svenska.gu.se

Utbildningsansvarig
Mikael Nordenfors
Telefon: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Viceprefekt för grundutbildning
Mikael Nordenfors
Telefon: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Viceprefekt för avancerad nivå
Mikael Nordenfors
Telefon: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Viceprefekt för lärarutbildning
Mikael Nordenfors
Telefon: 031-786 64 21
E-post: mikael.nordenfors@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildning
Stina Ericsson
Telefon: 031-786 52 82
E-post: stina.ericsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskning
Tommaso Milani
Telefon: 031-786 4418
E-post: tommaso.milani@svenska.gu.se

Studierektor för svenska språket
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 3051
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Studierektor för svenska som andraspråk
Lina Larsson
Telefon: 031-7862411
E-post: lina.larsson@gu.se

Studierektor för lärarutbildning i svenska som andraspråk
Marie Rydenvald
Telefon: 031-786 26 80
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

Studierektor för lärarutbildningen i svenska
Robert Sjöberg
Telefon: 031-786 44 67
E-post: robert.sjoberg@svenska.gu.se

Studierektor för Språkkonsultprogrammet
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 3051
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se