Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 200, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56

Medarbetare vid Humanistiska fakulteten kommer in i samtliga entréer med sitt GU-kort.

Studenter har med sitt GU-kort tillträde till fakultetens entréer, datorsal och institutioner måndag-lördag kl. 07:30-21:00. Krav: registrerad som student vid Göteborgs universitet samt på en kurs tillhörande Humanistiska fakulteten.

Studenter har inte tillträde till lokalerna söndag eller helgdag.

 

Prefekt
Karin Helgesson
Telefon: 031-786 52 83
E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

Proprefekt
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Administrativ chef
Helén Sandström
Telefon: 031-786 17 74
Mobiltelefon: 076-618 17 74
E-post: helen.sandstrom@svenska.gu.se

Ekonom
Albulena Hoti
Telefon: 031-786 69 57
E-post: albulena.hoti@svenska.gu.se

Ekonom
Christina Wanner
Telefon: 031-786 69 26
E-post: christina.wenner@gu.se

Kommunikatör
Karin Wenzelberg
Telefon: 031-786 45 32
Mobiltelefon: 076-618 45 32
E-post: karin.wenzelberg@svenska.gu.se

Utbildningsansvarig
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för grundutbildning
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för avancerad nivå
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för lärarutbildning
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildning
Åsa Wengelin
Telefon: 031-786 49 09
E-post: asa.wengelin@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskning
Stina Ericsson
Telefon: 031-786 52 82
E-post: stina.ericsson@svenska.gu.se

Studierektor för svenska språket
Stefan Ketelsen
Telefon: 031-786 48 38
E-post: stefan.ketelsen@gu.se

Studierektor för svenska som andraspråk
Lina Larsson
Telefon: 031-7862411
E-post: lina.larsson@gu.se

Studierektor för lärarutbildning i svenska som andraspråk
Marie Rydenvald
Telefon: 031-786 26 80
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

Studierektor för lärarutbildningen i svenska
Marie Rydenvald
Telefon: 031-786 26 80
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

Koordinator för Språkkonsultprogrammet
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 3051
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se