Göteborgs universitet

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Kontaktinformation

Postadress
Box 200, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56

Medarbetare vid Humanistiska fakulteten kommer in i samtliga entréer med sitt GU-kort.

Studenter har med sitt GU-kort tillträde till fakultetens entréer, datorsal och institutioner måndag-lördag kl. 07:30-21:00. Krav: registrerad som student vid Göteborgs universitet samt på en kurs tillhörande Humanistiska fakulteten.

Studenter har inte tillträde till lokalerna söndag eller helgdag.

 

Besöksadress: 
Renströmsgatan 6, plan 3, rum F304B.

Besökstid:
Vardagar klockan 08:00-16:00 när expeditionen är bemannad.

Telefontid:
tisdag-torsdag, klockan 10-11

Telefon: 031-786 45 34
E-post: svenska.exp@svenska.gu.se

Elisabeth Andersson

Eléni Katsogiannos

  • För frågor om fristående kurser inom svenska språket och svenska som andraspråk, på grundnivå respektive avancerad nivå: 
    kurser.studievagl@svenska.gu.se

    Telefon: 031-786 5093
    Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00–11.00

 

Frågor om språkkonsultprogrammet:
sprakkonsult@svenska.gu.se


Läs mer om studievägledning på Studentportalen

Prefekt
Karin Helgesson
Telefon: 031-786 52 83
E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

 

Proprefekt
Tommaso Milani
Telefon: 031-786 4418
E-post: tommaso.milani@svenska.gu.se

 

Administrativ chef
Helén Sandström
Telefon: 031-786 17 74
Mobiltelefon: 076-618 17 74
E-post: helen.sandstrom@svenska.gu.se

 

Ekonom
Institutionens nya ekonom börjar sin tjänst under våren 2022. Vid frågor, kontakta administrativ chef Helén Sandström.
E-post: helen.sandstrom@svenska.gu.se

 

Kommunikatör
Karin Wenzelberg
Telefon: 031-786 45 32
Mobiltelefon: 076-618 45 32
E-post: karin.wenzelberg@svenska.gu.se

Utbildningsansvarig
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för grundutbildning
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för avancerad nivå
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för lärarutbildning
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 30 51
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildning
Stina Ericsson
Telefon: 031-786 52 82
E-post: stina.ericsson@svenska.gu.se

Viceprefekt för forskning
Tommaso Milani
Telefon: 031-786 4418
E-post: tommaso.milani@svenska.gu.se

Studierektor för svenska språket
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 3051
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se

Studierektor för svenska som andraspråk
Lina Larsson
Telefon: 031-7862411
E-post: lina.larsson@gu.se

Studierektor för lärarutbildning i svenska som andraspråk
Marie Rydenvald
Telefon: 031-786 26 80
E-post: marie.rydenvald@svenska.gu.se

Studierektor för lärarutbildningen i svenska
Robert Sjöberg
Telefon: 031-786 44 67
E-post: robert.sjoberg@svenska.gu.se

Studierektor för Språkkonsultprogrammet
Susanna Karlsson
Telefon: 031-786 3051
E-post: susanna.karlsson@svenska.gu.se