Länkstig

Sofie Johansson

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Sofie Johansson

Utbildning

 • Fil. mag. i Datalingvistik (1992), fil. dr i Språkvetenskaplig databehandling (2005), docent i Svenska som andraspråk (2018)

Anställd som

Universitetslektor i flerspråkighet med inriktning mot ämnesdidaktik.

Forskningsområden

 • Litteracitet på högskole-, gymnasie-, högstadie- och mellanstadienivå.
 • Forskning kring frågor om ordförrådet i lärobokstexter.
 • Lexikaliska profiler av normativa och icke-normativa texter
 • Statistisk lingvistisk analys
 • Läsbarhet och tillgänglighet
 • Ämnesdidaktik

Pågående forskningsprojekt och samarbeten

 • "Svenska som främmande språk i Östersjöregionen" tillsammans med Annika Hillbom, UU.
 • "Mellanstadieelevers utveckling av ordförråd" tillsammans med Eva Olsson, GU.
 • "Ämneslitteracitet inom skolans naturvetenskap" tillsammans med Clas Olander, MaU. Inom forskningsprogrammet Disciplinary Literacy and Inclusive Teaching (LIT) LIT-research
 • "DLS ordförståelsetest i teori och praktik – ur ett flerspråkighetsperspektiv" tillsammans med Anna Lindholm, KaU.
 • "Digitalisering av Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar" tillsammans med Lena Rogström, GU. Finansieras av CDH, GU. 2021-2022 länk.

Tidigare forskningsprojekt

 • "Professionsspråk på Facebook" tillsammans med Ann-Christin Randahl, GU.
 • "Heritage languages and bilingualism" med Anne Golden och Anders Nöklestad, UiO.
 • "Lexical Diversity and Mild Cognitive impairment" med Kristina Lundholm Fors, Malin Antonsson, Dimitrios Kokkinakis, GU
 • Science and Literacy Teaching (SALT) (2015-2018), Vetenskapsrådet, projektledare Maaike Hajer.
 • Mining and Simplifying Texts for Easy Reading (MASTER) (2014-2016), Marcus och Amalia Wallenberg, projektledare Arne Jönsson
 • Mätning av ordförrådet i andraspråket (MOA) (2008-2012) Riksbankens jubileumsfond. Projektledare Sofie Johansson.
 • Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (SUF) (2002-2006), projektledare Inger Lindberg.
 • Ordförrådet i Läromedelstexter (OrdiL) (2002-2007), projektledare Inger Lindberg

Material för undervisning

Frekvensbaserade ordlistor

Filmer om hur man

 • skapar lexikala profiler med AntWordProfiler länk
 • skapar konkordanser och ordlistor av egna texter med AntConc länk
 • skapar frekvensbaserade ordlistor ifrån Språkbankens korpusar länk
 • skapar diagram av frekvensbaserade ordlistor länk
 • konverterar pdf- och wordfiler till textfiler länk
 • Läslyftsmodul "på spaning efter språkliga mönster i Språkbanken" (för Skolverket) länk

(ladda ner till din dator för att se filmerna i rätt format)