Göteborgs universitet
Bild

Språkteknologi

Forskarutbildningen i språkteknologi, tidigare ämnet språkvetenskaplig databehandling, ger fördjupade metodiska och teoretiska kunskaper i det tvärvetenskapliga forskningsområdet språkteknologi.

Studieplan

I studieplanen för språkteknologi kan du läsa om vilken behörighet som krävs för att antas till utbildningen, hur urvalet går till, vad utbildningen innehåller och mycket mer. Du hittar studieplanen på Humanistiska fakultetens webbsida.

Till Humanistiska fakulteten