Göteborgs universitet
Bild
Student som pluggar svenska
Länkstig

Få ökade färdigheter i att förstå, tala och skriva svenska

Den ettåriga behörighetsgivande kursen i svenska för nyanlända ger ökade färdigheter i att förstå, tala och skriva svenska. Under kursen ges övningar i hörförståelse, uttal och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. De språkliga färdigheterna orienterar sig mot fortsatta högskolestudier och/eller arbetsliv.

Förutom språkliga studier med skriftlig och muntlig produktion ingår även samhällsorientering och skönlitteratur i kursen. Du lär dig om svenskt samhällsliv och även studiet av samhällsvetenskapliga begrepp ingår. I skönlitteratur ingår läsning av noveller som speglar olika tider och samhällen samt studiet av litterära begrepp.

Kurser i ämnet

Läs mer och sök Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända

Efter kursen

Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska för nyanlända motsvarar godkänt betyg på gymnasiekurserna SV3/SVA3. Kursen ges som förutbildning och kan inte ingå i en examen på högskolenivå.