Göteborgs universitet
Bild

Kurser för utbytesstudenter

Bor du i ett annat land än Sverige och vill studera danska, svenska eller svenska som andraspråk? I så fall kan du ansöka om att bli utbytesstudent på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.

Hos oss hittar du kurser i grammatik, språksociologi, språkhistoria, textanalys och textproduktion, praktisk svenska för studenter med annat modersmål, andraspråksinlärning, danska med mera.

Alla våra kurser ges på svenska (eller något annat nordiskt språk) och du måste därför kunna så mycket svenska att du utan problem kan följa undervisningen.

Vilka kurser kan jag läsa?

Vi erbjuder dagkurser, kvällskurser och nätbaserade kurser med enstaka lördagsträffar. Dagkurserna går oftast på helfart, medan kvälls- och nätkurserna oftast går på halvfart. Om du vill kan du välja ut vissa delkurser ur våra helkurser och bara läsa dessa. Fördelen med detta är att du kan skräddarsy en individuellt anpassad studiegång. Nackdelen är däremot att det kan bli schemakrockar och att du inte får möjlighet att skapa en tillhörighet i en och samma studentgrupp under en längre tid.

Nedan hittar du en lista på helkurser som du som utbytesstudent kan läsa. De delkurser som dessa består av hittar du i respektive kursplan. Sök på kurskoden i utbildningskatalogen.

 • SV1118 Svenska med språkvetenskaplig inriktning A
  30 hp helfart dag eller halvfart kväll.
 • SV1218 Svenska med språkvetenskaplig inriktning B
  30 hp, helfart dag eller halvfart kväll.
 • SV1318 Svenska med språkvetenskaplig inriktning C
  30 hp, helfart dag eller halvfart kväll.
 • NS1136 Danska: läs- och hörförståelse
  7,5 hp
 • NS1131 Danska
  15 hp, halvfart kväll med undervisning en gång i veckan.
 • NS1132 Danska II
  15 hp, halvfart kväll med undervisning en gång i veckan (Kräver 15 ECTS/HP i danska sedan tidigare).
 • SSA111 Svenska som andraspråk grundkurs
  30 hp, helfart dag respektive halvfart kväll
 • SSA117 Grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare, grundkurs
  7,5 hp, halvfart blandad undervisningstid

 • SV1320 Språk och makt
  7,5 hp, halvfart blandad undervisningstid

Om du redan har en kandidatexamen med svenska språket som huvudämne, kan du läsa våra kurser på avancerad nivå i svenska språket och i svenska som andraspråk. Du hittar beskrivning av kurserna i utbildningskatalogen.

Det svenska betygssystemet

I Göteborg tillämpas en tregradig betygsskala:

U = underkänd,
G = Godkänd,
VG = Väl Godkänd.

ECTS-betyg sätts i regel inte. Du kan läsa mer om hur Göteborgs universitet använder ECTS och hur de svenska betygen kan översättas enligt ECTS-skalan på universitetets internationella webbsidor om utbytesstudier.

Hur söker och väljer jag kurser?

I utbildningskatalogen finns mer information om vilka av kurserna som ges den termin du ska läsa här. Där kan du också hitta kursplanen som tydliggör vilka delkurser som helkurserna består av.

När du har orienterat dig i kursutbudet, hör du av dig till vår studievägledare för att diskutera vilka kurser som kan vara lämpliga för dig. Du ska naturligtvis parallellt med detta hålla en dialog med din koordinator vid hemuniversitetet, så att du är säker på att du kan tillgodoräkna dig de kurser du läser hos oss när du kommer tillbaka till ditt hemuniversitet.

Hitta kurser i Utbildningskatalogen

Se kontaktuppgifter och öppettider till studievägledare

Anmäl dig online

På vår internationella webbplats finns mer information om hur du anmäler dig. Om du vill göra en bostadsansökan måste du göra det separat i samband med ansökan till utbildningen. En länk till denna finns i ansökningsformuläret. Ansökan för att delta i ESS verksamhet – Student Buddy och ansökan till svenskkurs för utbytesstudenter – görs som en del av ansökan.