Göteborgs universitet
Bild
Studera hos oss på instituionen för svenska språket, studentbild

Studera hos oss

På institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi hittar du kurser i svenska, svenska som andraspråk, retorik, skriva och danska. Dessutom kan du utbilda dig till en riktigt vass språkkonsult på vårt språkkonsultprogram, eller bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk. Vi har även ett stort utbud av kompetensutvecklingskurser som organisationer eller företag kan beställa.

Vad studerar du när du studerar svenska?

Undrar du vad det innebär att läsa svenska på universitetet? En del av svaret kan du få i en kortfilmsserie där du får bekanta dig med språkfrågor som du möter när du studerar hos oss.

Video (00:30)
Språkteknologi
Video (34)
Syftning

Kurser i svenska för kompletterande utbildning

Det är inte ovanligt att människor kommer till Sverige med en akademisk utbildning och det finns sedan länge en möjlighet att på Göteborgs universitet komplettera en utländsk examen med det som saknas för att få en svensk behörighet i yrket. Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi ger sedan 2019 kurser i svenska som en del av de kompletterande utbildningarna för utländska lärare (ULV), sjuksköterskor (KUSSK) och apotekare (KUA).

Kompetensutveckling för organisationer, företag och skolor

Representerar du ett företag eller en organisation som vill kompetensutveckla sina medarbetare? I så fall kan vi erbjuda kurser i fackspråk, flerspråkighet och svenska som andraspråk, presentationsteknik, retorik och skrivande. Vi bygger alla våra utbildningar på vetenskaplig grund och erbjuder kompetensutveckling baserad på den senaste forskningen. Läs mer om våra kompetensutvecklingskurser och hur vi kan skräddarsy dem för just er!

Vill du veta mer?

På universitetets centrala sidor finns det mer information om hur det är att plugga på universitetet, hur du gör en anmälan, hur antagningen går till och mycket mer. För dig som redan är student hos oss finns det mer information på institutionens sidor på Studentportalen.