Göteborgs universitet
Bild

Nordiska språk

Utbildningen på forskarnivå i nordiska språk ger fördjupade metodiska och teoretiska kunskaper i språkvetenskap samt gedigen erfarenhet av att analysera och behandla språkvetenskapliga problem med anknytning till nordiska språk.

Studieplan

I studieplanen för nordiska språk kan du läsa om vilken behörighet som krävs för att antas till utbildningen, hur urvalet går till, vad utbildningen innehåller och mycket mer. Du hittar studieplanen på Humanistiska fakultetens webbsida.

Till Humanistiska fakulteten