Länkstig

Anna Winlund

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Winlund

Doktorand i svenska som andraspråk

Utbildning

  • Gymnasielärarexamen i svenska, svenska som andraspråk och franska år 2000
  • Magisterexamen i svenska som andraspråk år 2014

Undervisning

Undervisar i kurser om bland annat andraspråksutveckling, nyanländas lärande, grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare samt flerspråkig läs- och skrivutveckling. Jag är också engagerad i Nordkurs för studenter med finska som modersmål.

Undervisningserfarenhet

Jag har tidigare undervisat i svenska som andraspråk i studieförbund, på gymnasiet, på SFI och på universitetskurser samt varit utlandslektor vid Karlsuniversitetet i Prag.

Annat

Jag sitter med som doktorandrepresentant i institutionens forskarkommitté (FOK) och representerar också GU i Svenska Institutets nämnd för undervisning i utlandet.

Avhandlingsprojekt

Sedan vårterminen 2016 är jag antagen som doktorand vid institutionen. Mitt projekt handlar om nyanlända ungdomar med begränsade erfarenheter av formell skolgång. I min sammanläggningsavhandling undersöker jag hur dessa ungdomar erbjuds tillgång till och deltar i skol- och litteracitetspraktiker på gymnasieskolans språkintroduktion.