Länkstig

Anna Winlund

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Winlund

Universitetslektor i svenska som andraspråk

Utbildning

  • Gymnasielärarexamen i svenska, svenska som andraspråk och franska år 2000
  • Magisterexamen i svenska som andraspråk år 2014
  • Doktorsexamen i svenska som andraspråk år 2021

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser och handleder studentuppsatser om bland annat andraspråksutveckling, nyanländas lärande, grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare samt flerspråkig läs- och skrivutveckling.

Undervisningserfarenhet

Jag har tidigare undervisat i svenska som andraspråk i studieförbund, på olika gymnasieskolor, på SFI och på universitetskurser samt varit utlandslektor vid Karlsuniversitetet i Prag.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlade om nyanlända ungdomar med begränsade erfarenheter av formell skolgång. Jag undersökte hur dessa ungdomar erbjöds tillgång till och deltog i skol- och litteracitetspraktiker på gymnasieskolans språkintroduktion.

Uppdrag

Jag representerar profilområdet FlerSva (Flerspråkighet och svenska som andraspråk) i institutionens forskarkommitté (FOK) och sitter med i Alfa-rådet, ett nordiskt nätverk med fokus på utbildning av unga och vuxna andraspråksinlärare som utvecklar grundläggande litteracitet. På uppdrag av RUC leder jag även tillsammans en kollega ett nätverk med fokus på undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever och är också engagerad i ett uppdrag på Bergsjöskolan i Göteborg med arbetsnamnet Flerspråkighet, Interkulturalitet och Litteraciteter (FIL). Dessutom representerar jag GU i Svenska Institutets nämnd för undervisning i utlandet.