Göteborgs universitet
Länkstig

Kompetensutveckling för organisationer, företag och skolor

Vill du bli en skickligare talare eller lära dig att skriva informativa och välstrukturerade texter? Vi erbjuder kurser för organisationer, företag och skolor i skrivande, retorik, presentationsteknik, fackspråk och flerspråkighet/svenska som andraspråk. Alla våra utbildningar bygger på vetenskaplig grund och vi erbjuder kompetensutveckling baserad på den senaste forskningen.

Kurser för organisationer, företag och skolor

Våra utbildningar riktar sig till:

  • Organisationer
  • Företag
  • Statliga och kommunala myndigheter
  • Skolor

Skräddarsydda kurser för företag

Vi erbjuder enstaka föredrag på till exempel en konferens eller kickoff, längre kurser eller återkommande språkhandledning. Givetvis skräddarsyr vi föredrag och kurser efter era speciella önskemål och behov, men vi har också färdiga kurspaket. Kurserna kan antingen ges i universitetets lokaler eller på den plats ni önskar.

Fortbildning för lärare

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi erbjuder kompetensutveckling för lärare, pedagoger och skolledare på olika stadier och i olika skolformer. Utöver färdiga kurspaket erbjuder vi även flera olika anpassade lösningar, till exempel föreläsningar, workshops, seminarier och även poänggivande kurser.