Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Benjamin Lyngfelt

Professor

Institutionen för svenska
språket
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K423
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Benjamin Lyngfelt

Jag forskar mestadels om grammatik och inriktar mig gärna på samspelet mellan vad som ibland behandlas som separata delar av språket. Det kan gälla förhållandet mellan ordförråd och grammatik eller mellan syntax, semantik och pragmatik. På senare år har jag ofta utgått från ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv, men är intresserad av språkteori generellt och jämför gärna olika teorier. Jag har också ägnat mig en del åt språkvård, både som forskningsobjekt och i praktiken, bl.a. som en av författarna till Språkriktighetsboken.

Huvudsakligen forskar jag om svenska, inklusive studier av finlandssvenska och amerikasvenska. Det är förstås bara ett språk bland många, men genom att relatera fenomen i svenskan till tvärspråkigt relevanta frågor kan jag ge mitt bidrag till det eviga projektet att försöka nå ökad förståelse av hur språk fungerar.

Aktuellt

Pågående forskningsprojekt

Övrigt

Publikationer

Böcker

Artiklar o.d. (i urval)

 • 2019 (med Hans C Boas och Tiago Timponi Torrent): "Framing Comstructicography." Lexicographica 35, 41-85
 • 2019 (med Camilla Håkansson & Matilda Brasch): "Typfall och mönsterigenkänning – konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken." Svenskans beskrivning 36. S. 107-117. Uppsala
 • 2018 (med Anna Helga Hannesdóttir): "Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se." Leksikografi i Norden 14, 104-112.
 • 2018: 2Introduction: constructicons and constructicography.2 I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography (s. 1-18). Amsterdam: John Benjamins.
 • 2018 (tillsammans med Linnéa Bäckström, Lars Borin, Anna Ehrlemark & Rudolf Rydstedt): "Constructicography at work: Theory meets practice in the Swedish Constructicon." I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography (s. 41-106). Amsterdam: John Benjamins.
 • 2018 (tillsammans med Tiago Timponi Torrent, Adrieli Laviola, Linnéa Bäckström, Anna Helga Hannesdóttir & Ely Edison da Silva Matos): "Aligning constructicons across languages: A trilingual comparison between English, Swedish, and Brazilian Portuguese." I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography (s. 255-302). Amsterdam: John Benjamins.
 • 2017 (tillsammans med Erik Magnusson Petzell & Camilla Wide): "Forskning om språksystemet – olika traditioner med olika syften". I: D. Håkansson & A.-M. Karlsson (red.), Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (s. 129-152). Lund: Studentlitteratur.
 • 2016 (tillsammans med Julia Prentice): "Det svenska konstruktikonet: språkpedagogiska tillämpningar och integrering med andra resurser." LexicoNordica 23, 119–137.
 • 2016 (tillsammans med Anna Ehrlemark & Richard Johansson): "Retrieving Occurrences of Grammatical Constructions." Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2016).
 • 2016 (tillsammans med Lisa Loenheim, Joel Olofsson, Julia Prentice & Sofia Tingsell): "Constructicography meets (second) language education. On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon." I: S. de Knop & G. Gilquin (eds.), Applied Construction Grammar (s. 327-355). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • 2016 (tillsammans med Julia Prentice, Lisa Loenheim, Joel Olofsson & Sofia Tingsell): "Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet." Svenskans beskrivning 34. S. 385-397. Lund.
 • 2015 (tillsammans med Normunds Gruzitis, Dana Dannélls, & Aarne Ranta): "Formalising the Swedish Constructicon in Grammatical Framework." Proceedings of the Grammar Engineering Across Frameworks (GEAF) 2015 Workshop (s. 49–56). Beijing, China.
 • 2014 (tillsammans med Linnéa Bäckström & Emma Sköldberg): "Towards Interlingual Constructicography. On correspondence between constructicon resources for English and Swedish." I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (red.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9–32.
 • 2014 (tillsammans med Markus Forsberg, Richard Johansson, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Joel Olofsson & Julia Prentice): "From construction candidates to constructicon entries. An experiment using semi-automatic methods for identifying constructions in corpora." I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (red.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 114-135.
 • 2014 (tillsammans med Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström): "Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon." Svenskans beskrivning 33. S. 268-279. Helsingfors.
 • 2014 (red. tillsammans med Camilla Wide): Special issue on Swedish constructions. Constructions.
 • 2014 (tillsammans med Camilla Wide): "Introduction: Constructionist approaches to Swedish." I: C. Wide & B. Lyngfelt (red.).
 • 2013 (tillsammans med Per Ledin): "Olika hen-syn. Om bruket av hen i bloggar, tidningstexter och studentuppsatser." Språk och Stil 23, 141-174.
 • 2013 (tillsammans med Emma Sköldberg): "Lexikon och konstruktikon - ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv på lexikografi." LexicoNordica 20, 75-91.
 • 2013 (tillsammans med Lars Borin & Markus Forsberg): "Close encounters of the fifth kind: Some linguistic and computational aspects of the Swedish FrameNet project." Veredas 17(1), 28-43.
 • 2013: "Review of The Oxford Handbook of Construction Grammar ed. by Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale." Nordic Journal of Linguistics 36(3), 381-387.
 • 2013 (tillsammans med Emma Sköldberg, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström): "Between Grammars and Dictionaries: a Swedish Constructicon." Proceedings of eLex 2013 (s. 310-327. Tallinn, Estland.
 • 2013: "Språkråd och deras kontext. Om normering av språkbruk och attityder." I: Bergh, Gunnar, Rhonwen Bowen & Mats Mobärg (red.). Language, Football and All That Jazz. A Festschrift for Sölve Ohlander. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. S. 231-247.
 • 2013 (tillsammans med Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice & Emma Sköldberg): "Automatic identification of construction candidates for a Swedish constructicon." Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013, May 22-24, 2013, Oslo, Norway (s. 2-12). NEALT Proceedings Series 19
 • 2013 (tillsammans med Maia Andréasson, Ida Larsson, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell): "På jakt efter amerikasvenskan." Svenskans beskrivning 32. Red. Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker. Karlstads universitet. S. 83-93.
 • 2012: (tillsammans med Ida Larsson, Sofia Tingsell, Maia Andréasson & Jenny Nilsson): "Amerikasvenskan förr och nu." Norsk lingvistisk tidskrift 30(2), 263-286.
 • 2012: "Re-thinking FNI. On Null Instantiation and Control in Construction Grammar." Constructions and Frames 4(1), 1-23.
 • 2012 (tillsammans med Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell): "Adding a Constructicon to the Swedish resource network of Språkbanken." Proceedings of KONVENS 2012 (LexSem 2012 workshop) (s. 452-461). Vienna, September 2012.
 • 2012 (tillsammans med Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell): "Growing a Swedish constructicon in lexical soil" Proceedings of SLTC 2012. (The Fourth Swedish Language Technology Conference) (s. 10-11). Lund, October 2012.
 • 2012 (tillsammans med Markus Forsberg): Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar. (GU-ISS 2012-02.) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • 2011: "Om subjekt med infinitiv, särskilt i passiv." Svenskans beskrivning 31. Red. Ann-Catrine Edlund & Ing-Marie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. S. 230–241.
 • 2011 (tillsammans med Ida Larsson): "Tempus i svenskan." I: Andersen, Christiane, Antoaneta Granberg & Ingemar Söhrman (red.) Tid och tidsförhållanden i olika språk. (Studia interdisciplinaria linguistica et litteraria 2.) Göteborgs universitet: Inst f språk och litteraturer. S. 66–88.
 • 2011: "Om stilistiska finlandismer. Speciesmarkering och andra utmärkande drag i några finlandssvenska akademiska texter." I: Svenskan i Finland 12, red. Sinikka Niemi & Pirjo Söderholm. Joensuu: University of Eastern Finland. S. 23-32.
 • 2010: "En akademiledamot pensioneras inte - om konstruktioner med s-verb i svenskan." I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborg: Meijerbergs. S. 178-192.
 • 2010: ”Argumentstruktur från konstruktionsgrammatisk synvinkel. En jämförande diskussion.” Svenskans beskrivning 30. Inst. f. nordiska språk, Stockholms universitet. S. 209-219.
 • 2009: ”Towards a comprehensive Construction Grammar account of Control. A case study of Swedish infinitives.” Constructions & Frames 1(2), 153-189.
 • 2009: ”Control phenomena.” I: Handbook of Pragmatics 13. Red. Jan-Ola Östman och Jef Verschueren. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Även publicerad i: Grammar, Meaning and Pragmatics. Red. Frank Brisard, Jan-Ola Östman & Jef Verschueren. (Handbook of Pragmatics Highlights 5.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. S. 33-49. Också i Handbook of Pragmatics Online.
 • 2009 (tillsammans med Camilla Wide): ”Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna.” I: C. Wide & B. Lyngfelt (red.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax (se ovan). S. 11-43.
 • 2008: ”Huvuddriven valens - konstruktionsdriven argumentstruktur?” I: NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) Göteborg: Meijerbergs institut. S. 272-279.
 • 2007: ”Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan.” Språk och stil NF 17, 86-134.
 • 2006 (tillsammans med Torgrim Solstad): ”Perspectives on demotion. Introduction to the volume.” I: Lyngelt & Solstad (red.), s. 1-20.
 • 2004: Introduktion till frasstrukturgrammatik. (Kurskompendium.) Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • 2003: ”Samordnande att - en talspråklig sambandsmarkör sedd från ett syntaktiskt perspektiv.” I: Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. S. 139-149.
 • 2001: ”C-command vs. logophoric control. Interpretive OT applied to Swedish adverbial infinitives.” I: Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson & Åke Viberg (red.), Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics, vol. 2. (Traveaux de l'Institut de Linguistique de Lund 39:2.) S. 53-68.
 • 2001: Bisats eller satsförkortning? En jämförelse mellan svenska och engelska utifrån Givóns bindningshierarki. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket 36.) Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • 2000: OT Semantics and Control. (ROA 411.) Rutgers Optimality Archive.
 • 1999: ”Optimal Control. An OT perspective on the interpretation of PRO in Swedish.” Working Papers in Scandinavian Syntax 63, 75-104.
 • 1995: Meningslängd och satskonnektion i Dagens Nyheter 1965-1994. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket 7.) Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.