Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lina Larsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska
språket
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lina Larsson

Mitt namn är Lina Larsson och jag arbetar som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk på institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet. 

Jag är disputerad i ämnet tyska med litteraturvetenskaplig inriktning och titeln för avhandlingen lyder:

Zwischen ”Mittsommerreigen” und ”Höllenspektakel”: Bilder von Schweden und ihr Einfluss auf Rezensionen im deutschen Feuilleton der 1990er Jahre.

Ur ett forskningsperspektiv intresserar jag mig för avancerade andraspråksinlärares språkutveckling och då främst i skrift.