Göteborgs universitet

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Bild
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg
Länkstig

Hos oss arbetar studenter, lärare och forskare med det svenska språket på alla tänkbara sätt. Vi undersöker hur svenskan ser ut idag, hur den har sett ut historiskt, hur den används i olika situationer och hur den påverkar och påverkas av samhället.

Bland våra kurser finns svenska, svenska som andraspråk, retorik, skriva och danska. Dessutom kan du utbilda dig till en riktigt vass språkkonsult på vårt språkkonsultprogram eller bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk.

Vår forskning kan delas in i fem områden som är särskilt framträdande: flerspråkighet och svenska som andraspråk; grammatik; lexikologi, lexikografi och fraseologi; språkteknologi; text och kontext. Hos oss hittar du också Språkbanken Text som är en del av Nationella språkbanken som utvecklar språkteknologi och gör att datorer kan hantera mänskligt språk i alla dess former. Sist men inte minst finns hos oss även den forskargrupp som, på uppdrag av Svenska Akademien, utarbetar Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Välkommen hit för att lära dig mer om, diskutera och bidra till kunskapen om svenska språket!

Vår forskning

Vår forskning delas in i fem profilområden: flerspråkighet och svenska som andraspråk; grammatik; lexikologi, lexikografi och fraseologi; språkteknologi; text och kontext.

Vår forskarutbildning

Vi erbjuder forskarutbildning i Nordiska språk, Språkteknologi och Flerspråkighet. Ta reda på vad forskarstudier innebär hos oss, innan du gör en ansökan.