Länkstig

Greta Horn

Doktorand

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F447
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Greta Horn

Mina intressen är språklig variation och förändring och förhållandet mellan språk och samhälle. Jag har en bakgrund som leg. logoped, och jag har arbetat med barn och vuxna med nedsatt kommunikationsförmåga och barn med försenad språkutveckling. Med denna bakgrund har jag erfarenhet av språkbedömning samt funktionell och icke funktionell språkanvändning, vilket ligger till grund för mitt intresse för människors språkanvändning i tal och skrift.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt handlar om dialekt, mobilitet och platsanknytning. Jag fokuserar på skånskan och nutida dialektanvändning hos gymnasieungdomar. Utifrån ett nyinspelat intervjumaterial analyserar jag dialektala språkliga variabler och korrelerar det med utomspråkliga faktorer som har med mobilitet och platsanknytning att göra. Jag vill ta reda på vilka faktorer i fråga om platsanknytning som påverkar dialektaliteten, framför allt om det finns gemensamma faktorer hos de unga som påverkar deras tal i riktning mot antingen mer dialektalt eller mer standardnära tal.

Undervisning

Jag har de senaste åren undervisat om språket i samhället på grundkurs i svenska, om kontrastiv dansk-svensk grammatik, på översättarprogrammet med källspråk danska och i fonetik på grundkurs i svenska som andraspråk.

Övrigt

Min forskning är kopplad till institutionens profilområde Text och kontext