Göteborgs universitet
Länkstig

Flerspråkighet och Svenska som andraspråk

Profilområdet Flerspråkighet och Svenska som andraspråk är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.

Forskningen inom profilområdet omfattar för närvarande projekt om flerspråkighet utifrån sociolingvistiska, psykolingvistiska och språkstrukturella perspektiv, och utbildningsfokuserade projekt om litteracitet, läromedel, och ord- och grammatikinlärning och bedömning. En viktig fråga inom området handlar om hur nyanlända och andra migranters språkkunskaper framställs i media och samhälle t ex i debatter om svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och liknande.

En del av institutionens forskningsverksamhet inom svenska som andraspråk har anknytning till och bedrivs med finansiering genom Skolverket och andra externa uppdrags-, utbildnings- och forskningsfinansiärer på kommunal, nationell och internationell nivå. Dessa uppdrag och projekt handlar bl.a. om utvecklingsarbete i utbildningsmiljöer som i växande grad präglas av flerspråkighet och mångfald. Denna verksamhet har utvecklats inom ramen för Institutet för svenska som andraspråk (ISA), som instiftades vid institutionen 1997 med hjälp av ett statligt öronmärkt anslag och som har bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt sedan dess.

Institutet för svenska som andraspråk

Institutet för svenska som andraspråk (ISA) är en viktig aktör när det gäller institutionens verksamhet inom flerspråkighet och svenska som andraspråk och fokuserar på utvecklingsarbete i form av uppdragsutbildning och samverkansprojekt.

  • Lärarlyftet
  • Läslyftet
  • Globala klassrummet