Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Flerspråkighet och Svenska som andraspråk

Profilområdet Flerspråkighet och Svenska som andraspråk är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.

Forskningen inom profilområdet omfattar för närvarande projekt om flerspråkighet utifrån sociolingvistiska, psykolingvistiska och språkstrukturella perspektiv, samt utbildningsfokuserade projekt om literacitet, läromedel, och ord- och grammatikinlärning och bedömning. En viktig och samhällsaktuell fråga inom området handlar också om hur nyanlända och andra migranter tillägnar sig svenska språket samt hur deras språkkunskaper framställs i media och samhälle t ex i debatter om svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och liknande.

En del av institutionens verksamhet inom svenska som andraspråk har anknytning till och bedrivs med extern finansiering genom Skolverket och andra externa uppdrags-, utbildnings- och forskningsfinansiärer på kommunal, nationell och internationell nivå. Dessa uppdrag och projekt handlar bl.a. om utvecklingsarbete i utbildningsmiljöer som i växande grad präglas av flerspråkighet och mångfald. Denna verksamhet har utvecklats inom ramen för Institutet för svenska som andraspråk (ISA), som instiftades vid institutionen 1997 med hjälp av ett statligt öronmärkt anslag och som har bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt sedan dess.

 • Anders Agebjörn
  grammatik, semantik, psykolingvistik
 • Emma Carlfjord
 • Qarin Franker
  andraspråkslitteracitet, multimodalitet, vuxnas andraspråksinlärning
 • Camilla Håkansson
  andraspråksinlärning, konstruktionsgrammatik, genrepedagogik
 • Sofie Johansson
  ordkunskap, bedömning av språklig kompetens, skolrelaterad och vetenskaplig litteracitet
 • Tommaso Milani
  språkpolitik, språkideologi, genus/sexualitet
 • Charlotta Olvegård
  skolrelaterad andraspråksutveckling, genrepedagogik, skolans texter
 • Clara Palm
  modersmålsundervisning, flerspråkighet, språkanvändning
 • Julia Prentice
  kognitiva teorier om andraspråksinlärning, bruksbaserad konstruktionsgrammatik, flerspråkigt ordförråd
 • Marie Rydenvald
  flerspråkighet, språkanvändning, modersmålsbegreppet
 • Elena Volodina
  andraspråkskorpusar, infrastruktur för andraspråksforskning, felannotering
 • Anna Winlund
  Flerspråkighet, nyanlända elever, litteracitet

FlerSvA lunchseminarium

Som gemensamt diskussionsforum för Flerspråkighet och svenska som andraspråk finns FlerSvA lunchseminarium som träffas onsdagar klockan 12.00–13.30 (lokal varierar).

Institutet för svenska som andraspråk

Institutet för svenska som andraspråk (ISA) är en viktig aktör när det gäller institutionens verksamhet inom flerspråkighet och svenska som andraspråk och fokuserar på utvecklingsarbete i form av uppdragsutbildning och samverkansprojekt.