Bild
Malin Podlevskikh Carlström
Länkstig

Vad är "svenskt" i svensk litteratur?

Kultur & språk

Presentation av forskningsprojektet: ”Vad är "svenskt" i svensk litteratur? Utgivning, marknadsföring och reception av svensk litteratur i Ryssland.” Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språk, litteratur och kultur. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning,
Seminarium
Datum
13 apr 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Online via Zoom
Ytterligare information
Läs mer om
projektet

Medverkande
Malin Podlevskikh Carlström, Göteborgs universitet
Bra att veta
Seminariespråk: svenska
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Trots dagens något frostiga relation mellan Ryssland och Europa, verkar ryssar i allmänhet ha höga tankar om Sverige. Två aktuella undersökningar genomförda av det ryska statistiska Levadainstitutet visar dessutom att den svenska litteraturen spelar stor roll för ryssens uppfattning av Sverige. Därför är det både intressant och relevant att studera både vilken svensk skönlitteratur som ges ut i Ryssland och hur denna litteratur tas emot. Under projektets första del kommer bibliografisk information om utgivningen av översatt svensk litteratur i Ryssland 1946–2020 att sammanställas. Databasen som genereras kommer att göra det möjligt att dels dra slutsatser gällande publikationsmönster och trender, dels skapa en utgångspunkt för projektets nästa del som fokuserar på befintliga Sverigebilder i den ryska receptionen av svensk litteratur. Projektet är treårigt (internationell postdoc) och finansierat av Vetenskapsrådet.