Länkstig

Luisa Famos (1930–1974) – en rätoromansk diktarröst

Forskning
Kultur & språk

Ingmar Söhrman presenterar den schweizisk poeten Luisa Famos arbete och ger även en översiktlig presentation av rätoromanskan och dess dialekter. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning,
Seminarium
Datum
8 nov 2023
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Sal C456, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Seminariespråk: svenska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Om föreläsningen/seminariet:

Luisa Famos var en schweizisk poet som skrev på vallader, en östlig rätoromansk dialekt. På seminariet kommer jag även att översiktligt presentera rätoromanskan och dess dialekter.

Famos skrev en mycket koncentrerad poesi, lite i stil med Edith Södergran och Emily Dickinson. Hennes diktning är avskalad och reducerad till nästan bara ett syntagm per rad, vilket inspirerar läsaren till eftertanke och reflektion. Hennes huvudsakliga teman är naturen och det mänskliga livet, ofta reflekterat i naturmetaforer. 

Tanken är att på seminariet visa upp ett okänt men storslaget författarskap på ett litet språk, som också kan presentera storslagen litteratur.

Ett mycket litet urval av hennes dikter finns i diktsamlingen På väg, där jag översatt åtta av hennes dikter  (Förlaget Trombone i Göteborg). En kort artikel om henne har jag också skrivit i senaste numret av Aurora.