Länkstig

Mersiha Bruncevic: Le sommeil dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust: une étude intertextuelle

Forskning
Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet romanska språk med inriktningen fransk litteraturvetenskap.

Disputation
Datum
4 nov 2021
Tid
13:15 - 16:00
Plats
C350, Humanisten, Renströmsgatan 6, och Zoom
Ytterligare information
Länk till webinariet i
Zoom

Arrangör
institutionen för språk och litteraturer
Bild
Mersiha Bruncevic

Ämne:
Franska

Opponent:
Fil.Dr Shuangyi Li, University of Bristol

Betygsnämnd:
Professor Liviu Lutas, Linnéuniversitetet
Professor Christina Kullberg, Uppsala universitet
Professor Ylva Lindberg, Jönköping University

Ordförande:
Professor Christina Lindqvist, Göteborgs universitet