Länkstig

Catharina Hellberg: "The Disruptive Semiotic: A Kristevan Reading of Thomas Hardy’s Fiction"

Kultur & språk

.

Disputation
Datum
11 jun 2021
Tid
13:00 - 16:00

Arrangör
institutionen för språk och litteraturer
Bild
Catharina Hellberg, doktorand i engelska

Ämne:
Engelska

Opponent:
Carin Franzén, Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Heidi Hansson, Umeå universitet
Yvonne Leffler, Göteborgs universitet
Eric Dean Rasmussen, Universitetet i Stavanger

Ordförande:
Margrét Gunnarsdottír Champion, Göteborgs universitet