Bild
Länkstig

A digital trip to An-Other Morocco

Kultur & språk

Gästföreläsning av Gonzalo Fernández Parrilla inom forskningsområdet Litteraturstudier. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning
Datum
28 apr 2022
Tid
10:15 - 12:00
Plats
Sal J336, Humanisten, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Seminariespråket är engelska
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Läs abstrakt på evenemangets engelska sida (välj International website i menyn).