Länkstig

Slutseminarium: Mariam Dalhoumi (arabiska, litteraturvetenskap)

Kultur & språk

Mariam Dalhoumi, doktorand i arabiska, håller slutseminarium. Titel på avhandlingen är "Brotherly Letters. A Study of Style, Narrative, and Masculinity in the Correspondences of Moroccan and Tunisian Male Writers (Early 20th Century)". Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
9 nov 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
I sal J233, Humanisten, Renströmsgatan 6, och online via Zoom, mejla till kontaktpersonen för länk

Bra att veta
Seminariespråk: engelska
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Extern granskare
Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo

Interna granskare
Docent Pernilla Myrne, Göteborgs universitet
Universitetslektor Britt-Marie Karlsson, Göteborgs universitet