Bild
Tobias Hübinett och Catrin Lundström, författare
Länkstig

Vit melankoli: boksamtal

Forskning
Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Nätverket VitKrit inbjuder till boksamtal! Välkomna att läsa boken Vit melankoli under hösten 2021 och att delta i ett inkluderande boksamtal tillsammans med författarna Tobias Hübinette och Catrin Lundström. Samtalet leds av forskare från VitKrit-nätverket, och alla som har läst boken är välkomna med infallsvinklar och frågor. Som deltagare förväntas du med andra ord inte bara att lyssna utan också att delta i samtalet om boken med de funderingar och perspektiv som väcktes då du läste den.

Seminarium
Datum
21 okt 2021
Tid
15:30 - 17:00

Arrangör
institutionen för språk och litteraturer

Tobias Hübinette och Catrin Lundström presenterar i Vit melankoli. En analys av en nation i kris (Makadam förlag, 2020) en teori om den svenska vithetens utveckling under 1900-talet och framåt. Genom att skriva fram Sveriges samtidshistoria med storheterna ”ras” och ”vithet” i centrum försöker de förstå hur landet kunde gå från att vara ett av västvärldens mest rasbesatta länder till att bli dess mest generösa invandrarland — och hur detta i sin tur fick ett abrupt slut efter 2015. Vit melankoli kastar inte minst ljus över de ojämlikheter som präglar dagens svenska samhälle i form av klyftorna mellan stad och land, vita och icke-vita samt rika och fattiga.

Catrin Lundström är biträdande professor i etnicitetsforskning och verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Hon har bl.a. publicerat Vit migration (2017) och Svenska latinas (avhandling, 2007).

Tobias Hübinette är fil.dr i Koreas språk och kultur och docent i interkulturell pedagogik vid Karlstads universitet. Han har bl.a. publicerat Att skriva om svenskheten (2019) och Ras och vithet (antologi, 2017).