Länkstig

Anna Forné

Professor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F415A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anna Forné

  • Telefontid/mottagning: Enligt överenskommelse

Bakgrund

Jag disputerade 2001 vid Lunds Universitet med en avhandling om hypertextuella omskrivningar av piraten Exquemelins memoarer (1678) i den mexikanska författaren Carmen Boullosas författarskap. Jag vikarierade därefter som universitetslektor i spanska vid Linköpings och Växjö Universitet. 2006 tillträdde jag en femårig postdoktjänst som forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien, förlagd till Göteborgs Universitet. Sedan 2011 är jag universitetslektor i spanska vid SPL och sedan 2014 docent i spanska.

Forskning

Min forskning, som är kulturvetenskaplig, har de senaste tio åren handlat om gestaltningen av minnen från diktaturerna i Argentina och Uruguay i den samtida prosan och filmen, med fokus framförallt på minnets materialitet och autofiktionella berättarformer. Jag har även arbetat med dystopiska skildringar och gestaltningen av gränsöverskridande identiteter i den samtida sydamerikanska filmen och litteraturen. Med forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond kommer jag att under perioden 2016-2018 forska kring den kubanska kulturinstitutionen Casa de las Américas och rollen dess litterära pris i kategorin vittnesskildring (testimonio) har haft på genres framväxt och konceptualisering. Projektet har titeln Poetik som politik. Vittnesmålsgenren och Casa de las Américas litterära pris (1970-2011).

Undervisning

Jag har undervisat i de flesta ämnen och kurser som ges på en språkinstitution. På senare år har jag framförallt gett kurser i akademiskt skrivande, handlett uppsatser samt undervisat på våra kulturvetenskapliga kurser på fördjupnings- och avancerad nivå.