Länkstig

Dekoloniala och vithetskritiska perspektiv på svenskspråkig prosa och scenkonst

Kultur & språk

Seminariet anordnas av forskningsområdet Litteraturstudier i samarbete med VitKrit seminariet. Alla intresserade är välkomna!

Seminarium
Datum
7 sep 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Online via Zoom

Bra att veta
Presentationerna kommer att göras på svenska men frågor kan ställas även på engelska och på spanska.
Arrangör
institutionen för språk och litteraturer
Bild
Sandra Grehn och Therese Svensson

Abstract:

2020 disputerade Sandra Grehn och Therese Svensson på sina respektive avhandlingarDom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com ochVithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande läsningars möjlighet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Ett gemensamt drag är att engelsk- och spanskspråkiga texter som problematiserar kolonialitet, rasialitet och vithet influerar läsningarna av svenskspråkig prosa och scenkonst. Seminariet vill undersöka hur texter från olika språkområden kan mötas och ge upphov till nya betydelser i välkända verk.