Göteborgs universitet
Bild
Fetbladiga växter
Foto: Edgar Castrejon, Unsplash
Länkstig

Utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) studeras individers psykologiska utveckling och livsvillkor under hela livet. De olika sociala sammanhang individer befinner sig i, till exempel familj, kamratgrupp, skola, yrkesliv, idrott och digitala miljöer, är centrala i vår forskning. Många av våra studier är longitudinella där vi följt samma individer över tid, till exempel från barn- till vuxenår.

Vår forskning

Inom GRID har vi som mål att ta oss an centrala aspekter av individers psykologiska utveckling, med all dess variation och komplexitet. Genom vår forskning bidrar vi på så sätt till utvecklingspsykologisk kunskaps- och teoriutveckling och till att belysa aktuella samhällsfrågor. GRID har länge haft fokus på unga, men vi undersöker förändring och stabilitet under hela livet. Flera av våra projekt har klinisk relevans på så vis att de bidrar med kunskap om utmaningar och vad som kan främja positiv utveckling i olika faser av livet. En del av våra projekt innefattar interventionsstudier som görs i nära samverkan med andra samhällsaktörer, som skola eller socialtjänst.

Inom GRID använder vi oss av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, ofta i kombination. Vi driver flera longitudinella projekt där vi följer samma individer över tid. Vi studerar utveckling och livsvillkor i olika vardagsmiljöer och betydelsen av den större samhälleliga kontexten är central i vår forskning. Ämnesområden som vi forskar om är exempelvis:

  • Identitet, till exempel narrativ och etnisk identitet
  • Personlighet
  • Sexuell utveckling
  • Sociala relationer, till exempel föräldraskap, mobbning och sexuella trakasserier
  • Kroppsuppfattning
  • Fysisk aktivitet
  • Psykosocial anpassning

Mer detaljerad information om våra forskningsprojekt finns nedan. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. 

Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 250, Utgivningsdatum: 2018-01-27, Förlag: Natur & Kultur, ISBN: 9789127822450
Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 223, Utgivningsdatum: 2016-03-16, Förlag: Natur & Kultur Akademisk, ISBN 9789127141971

Publikationer

Azad, A., & Carlsson, J. (2022). “When you told us what happened to you, I started to shiver” – what children and teenagers immediately express and comprehend after listening to testimonies of Holocaust survivors. Holocaust studies: A journal of culture and history. doi: 10.1080/17504902.2022.2119025 

Lidberg, J., Berne, S., & Frisén, A. (2022). Challenges in Emerging Adulthood Related to the Impact of Childhood Bullying Victimization. Emerging Adulthood. doi:10.1177/21676968211051475

Lunde, C., & Joleby, M. (2022). Being Under Pressure to Sext: Adolescents' Experiences, Reactions, and Counter‐Strategies. Journal of Research on Adolescence. https://doi.org/10.1111/jora.12797

Valik, A., Holmqvist Gattario, K., Lunde, C., & Skoog, T. (2022) PSH-C: A measure of peer sexual harassment among children. Journal of Social Issues 1–24. https://doi.org/10.1111/josi.12517

Weick, L., Grimby-Ekman, A., Lunde, C., & Hansson, E. (2022). Validation and reliability testing of the BREAST-Q expectations questionnaire in Swedish. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Ahead-of-print(Ahead-of-print), 1-9.

Weick, L., Lunde, C., & Hansson, E. (2022). The effect of implant loss after immediate breast reconstruction on patient satisfaction with outcome and quality of life after five years - a case-control study. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Ahead-of-print(Ahead-of-print), 1-8.

Wängqvist, M., Carlsson, J., Syed, M., Frisén, A., Hwang, C. P., & Lamb, M. E. (2022). Within family development of father involvement across two generations of parents. Journal of Family Psychology. https://doi.org/10.1037/fam0000960  

 

Berne, S & Frisén, A. (2021). Utsatt på internet: En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Statens medieråd.

Burén, J., Holmqvist Gattario, K., & Lunde., C. (2021). What do Peers Think about Sexting? Adolescents’ Views of the Norms Guiding Sexting Behavior. Journal of Adolescent Research, 1-29.

Gyberg, F., Svensson, Y., Wängqvist, M., & Syed, M. (2021). Discrimination and its relation to psychosocial well-being among diverse youth in Sweden. New Directions for Child and Adolescent Development, 1–19.

Helsing, B., Hwang, P., & Frisén, A. (2021). How social networks influence young men to seek psychological help. Nordic Psychology, 73(2), 153-174. doi: 10.1080/19012276.2020.1839540

Helsing, B., Frisén, A & Hwang, C. P. (2021). Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 26(2), 155-159. doi: 10.1080/13625187.2020.1821355

Jaf, D., Özdemir, M., & Skoog, T. (2021). Immigrant and Swedish Adolescents Involvement in Organized Sports Activities: An Expectancy-Value Approach. BMC Psychology, 9, 12.

Joleby, M., Landström, S., Lunde, C., & Jonsson, L.S. (2021). Experiences and psychological health among children exposed to online child sexual abuse–a mixed methods study of court verdicts. Psychology, Crime and Law, 27(2), 159-181.

Joleby, M., Lunde, C., Landström, S., & Jonsson, L. (2021). Offender strategies for engaging children in online sexual activity. Child Abuse & Neglect, 120, 105214.

Kapetanovic, S., & Skoog, T. (2021). The Role of the Family’s Emotional Climate in the Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychosocial Functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 49, 141–154.

Kling, J., Counsell, A., Frisén, A., Holmqvist Gattario, K., & Piran, N. (2021). Translation and psychometric evaluation of the Experience of Embodiment Scale in a Swedish community sample of young women and men. Body Image, 39, 259-265. doi: 10.1016/j.bodyim.2021.09.004.  

 

Lunde, C., & Joleby, M. (2021). Young people’s Experiences of Sexting and Online Sexual Victimization. In Violence, Victimisation and Young People (Young People and Learning Processes in School and Everyday Life, pp. 95-112). Cham: Springer International Publishing. 

 

Mitchell, L. L., Adler, J. M., Carlsson, J., Eriksson, P. L., & Syed, M. (2021). A conceptual model of identity integration across adulthood. Developmental Psychology, 57(11), 1981-1990. https://doi.org/10.1037/dev0001246  

Skoog, T. & Kapetanovic, S. (2021). The Role of Pubertal Timing in the Development of Peer Victimization and Offending from Early- to Mid-Adolescence. Journal of Early Adolescence. 

Svensson, Y., & Frisén, A. (2021). Dual-centric work/family identity in young adults. Self And Identity, 2021. doi: 10.1080/15298868.2021.1950828 

 

Voica, S., Kling, J., Frisén, A., & Piran, N. (2021). Disordered eating through the lens of positive psychology: The role of embodiment, self-esteem and identity coherence. Body Image, 39, 103-113. doi: 10.1016/j.bodyim.2021.06.006 

Medlemmar

Professorer/Lektorer

Doktorander

Biträdande forskare/forskningsassistenter