Göteborgs universitet
Bild
Barn som leker dragkamp på en äng.
Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Länkstig

Utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) studeras olika aspekter av individers psykologiska utveckling och livsvillkor. GRID har länge haft fokus på unga, men vi intresserar oss också för människans utveckling över hela livet. Några av de frågor som vår forskning handlar om rör identitet, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap, relationer och mobbning. De olika sociala sammanhang individer befinner sig i är centrala i vår forskning, bland annat har många av våra studier undersökt betydelse av digitala medier för utvecklingen. Flera av studierna som bedrivs av oss i GRID är longitudinella där vi följt barn från tidig ålder upp i vuxenåren.

Vår forskning

Vem är jag? Vad ska det bli av mig? Vad tycker mina vänner om mig? Vad tänker andra om min kropp? Varför blir just jag mobbad? Individer i dagens komplexa samhälle ställs inför en rad viktiga frågor om till exempel identitet, kropp och sociala relationer.

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) har vi som mål att bidra med kunskap om hur individer tar an sig dessa och liknande frågor, och löser centrala utvecklingsuppgifter i sina liv. Vi har ett uttalat utvecklingspsykologiskt perspektiv som innebär att vi studerar hur och varför individer utvecklas som de gör, och hur de upplever denna utveckling. I vår forskning har vi länge haft fokus på unga, men vi ser på utvecklingen som processer av förändring och stabilitet som fortgår under hela livet och därfär studerar vi utvecklingen i olika delar av livsloppet.

Identitetsutvecklingen är central under ungdomsåren men fortsätter också upp i vuxenåren och berör bland annat föräldraidentitet och den etniska identiteten. Ett närliggande begrepp till identitet är personlighet där vi forskar kring vad som kännetecknar en individ och hur dessa egenskaper utvecklas. Andra centrala aspekter som vi studerar är ungas kroppsuppfattning och pubertetsutveckling, samt sexuellt risktagande och utsatthet. Vi intresserar oss för utveckling och livsvillkor i olika vardagsmiljöer, såsom t.ex. skola, familj och digitala medier.

Målet med vår forskning är att bidra med kunskap om individers upplevelser, både vad gäller svårigheter och vad som leder till positiv utveckling. Inom GRID använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, ofta i kombination, inom flera longitudinella projekt där vi följer individer över lång tid.

Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 250, Utgivningsdatum: 2018-01-27, Förlag: Natur & Kultur, ISBN: 9789127822450
Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 223, Utgivningsdatum: 2016-03-16, Förlag: Natur & Kultur Akademisk, ISBN 9789127141971

Publikationer

Azad, A., & Carlsson, J. (2022). “When you told us what happened to you, I started to shiver” – what children and teenagers immediately express and comprehend after listening to testimonies of Holocaust survivors. Holocaust studies: A journal of culture and history. doi: 10.1080/17504902.2022.2119025 

Lidberg, J., Berne, S., & Frisén, A. (2022). Challenges in Emerging Adulthood Related to the Impact of Childhood Bullying Victimization. Emerging Adulthood. doi:10.1177/21676968211051475

Lunde, C., & Joleby, M. (2022). Being Under Pressure to Sext: Adolescents' Experiences, Reactions, and Counter‐Strategies. Journal of Research on Adolescence. https://doi.org/10.1111/jora.12797

Valik, A., Holmqvist Gattario, K., Lunde, C., & Skoog, T. (2022) PSH-C: A measure of peer sexual harassment among children. Journal of Social Issues 1–24. https://doi.org/10.1111/josi.12517

Weick, L., Grimby-Ekman, A., Lunde, C., & Hansson, E. (2022). Validation and reliability testing of the BREAST-Q expectations questionnaire in Swedish. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Ahead-of-print(Ahead-of-print), 1-9.

Weick, L., Lunde, C., & Hansson, E. (2022). The effect of implant loss after immediate breast reconstruction on patient satisfaction with outcome and quality of life after five years - a case-control study. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Ahead-of-print(Ahead-of-print), 1-8.

Wängqvist, M., Carlsson, J., Syed, M., Frisén, A., Hwang, C. P., & Lamb, M. E. (2022). Within family development of father involvement across two generations of parents. Journal of Family Psychology. https://doi.org/10.1037/fam0000960  

 

Berne, S & Frisén, A. (2021). Utsatt på internet: En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga. Statens medieråd.

Burén, J., Holmqvist Gattario, K., & Lunde., C. (2021). What do Peers Think about Sexting? Adolescents’ Views of the Norms Guiding Sexting Behavior. Journal of Adolescent Research, 1-29.

Gyberg, F., Svensson, Y., Wängqvist, M., & Syed, M. (2021). Discrimination and its relation to psychosocial well-being among diverse youth in Sweden. New Directions for Child and Adolescent Development, 1–19.

Helsing, B., Hwang, P., & Frisén, A. (2021). How social networks influence young men to seek psychological help. Nordic Psychology, 73(2), 153-174. doi: 10.1080/19012276.2020.1839540

Helsing, B., Frisén, A & Hwang, C. P. (2021). Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 26(2), 155-159. doi: 10.1080/13625187.2020.1821355

Jaf, D., Özdemir, M., & Skoog, T. (2021). Immigrant and Swedish Adolescents Involvement in Organized Sports Activities: An Expectancy-Value Approach. BMC Psychology, 9, 12.

Joleby, M., Landström, S., Lunde, C., & Jonsson, L.S. (2021). Experiences and psychological health among children exposed to online child sexual abuse–a mixed methods study of court verdicts. Psychology, Crime and Law, 27(2), 159-181.

Joleby, M., Lunde, C., Landström, S., & Jonsson, L. (2021). Offender strategies for engaging children in online sexual activity. Child Abuse & Neglect, 120, 105214.

Kapetanovic, S., & Skoog, T. (2021). The Role of the Family’s Emotional Climate in the Links between Parent-Adolescent Communication and Adolescent Psychosocial Functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 49, 141–154.

Kling, J., Counsell, A., Frisén, A., Holmqvist Gattario, K., & Piran, N. (2021). Translation and psychometric evaluation of the Experience of Embodiment Scale in a Swedish community sample of young women and men. Body Image, 39, 259-265. doi: 10.1016/j.bodyim.2021.09.004.  

 

Lunde, C., & Joleby, M. (2021). Young people’s Experiences of Sexting and Online Sexual Victimization. In Violence, Victimisation and Young People (Young People and Learning Processes in School and Everyday Life, pp. 95-112). Cham: Springer International Publishing. 

 

Mitchell, L. L., Adler, J. M., Carlsson, J., Eriksson, P. L., & Syed, M. (2021). A conceptual model of identity integration across adulthood. Developmental Psychology, 57(11), 1981-1990. https://doi.org/10.1037/dev0001246  

Skoog, T. & Kapetanovic, S. (2021). The Role of Pubertal Timing in the Development of Peer Victimization and Offending from Early- to Mid-Adolescence. Journal of Early Adolescence. 

Svensson, Y., & Frisén, A. (2021). Dual-centric work/family identity in young adults. Self And Identity, 2021. doi: 10.1080/15298868.2021.1950828 

 

Voica, S., Kling, J., Frisén, A., & Piran, N. (2021). Disordered eating through the lens of positive psychology: The role of embodiment, self-esteem and identity coherence. Body Image, 39, 103-113. doi: 10.1016/j.bodyim.2021.06.006 

Medlemmar

Professorer/Lektorer

Doktorander

Biträdande forskare/forskningsassistenter