Göteborgs universitet
Bild
Fetbladiga växter
Foto: Edgar Castrejon, Unsplash
Länkstig

Utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) studeras individers psykologiska utveckling och livsvillkor under hela livet. De olika sociala sammanhang individer befinner sig i, till exempel familj, kamratgrupp, skola, yrkesliv, idrott och digitala miljöer, är centrala i vår forskning. Många av våra studier är longitudinella där vi följt samma individer över tid, till exempel från barn- till vuxenår.

Vår forskning

Inom GRID har vi som mål att ta oss an centrala aspekter av individers psykologiska utveckling, med all dess variation och komplexitet. Genom vår forskning bidrar vi på så sätt till utvecklingspsykologisk kunskaps- och teoriutveckling och till att belysa aktuella samhällsfrågor. GRID har länge haft fokus på unga, men vi undersöker förändring och stabilitet under hela livet. Flera av våra projekt har klinisk relevans på så vis att de bidrar med kunskap om utmaningar och vad som kan främja positiv utveckling i olika faser av livet. En del av våra projekt innefattar interventionsstudier som görs i nära samverkan med andra samhällsaktörer, som skola eller socialtjänst.

Inom GRID använder vi oss av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, ofta i kombination. Vi driver flera longitudinella projekt där vi följer samma individer över tid. Vi studerar utveckling och livsvillkor i olika vardagsmiljöer och betydelsen av den större samhälleliga kontexten är central i vår forskning. Ämnesområden som vi forskar om är exempelvis:

  • Identitet, till exempel narrativ och etnisk identitet
  • Personlighet
  • Sexuell utveckling
  • Sociala relationer, till exempel föräldraskap, mobbning och sexuella trakasserier
  • Kroppsuppfattning
  • Fysisk aktivitet
  • Psykosocial anpassning

Mer detaljerad information om våra forskningsprojekt finns nedan. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. 

Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 250, Utgivningsdatum: 2018-01-27, Förlag: Natur & Kultur, ISBN: 9789127822450
Foto av bokens omslag
Språk: Svenska, Antal sidor: 223, Utgivningsdatum: 2016-03-16, Förlag: Natur & Kultur Akademisk, ISBN 9789127141971

Publikationer

Medlemmar

Professorer/Lektorer

Doktorander

Biträdande forskare/forskningsassistenter