Göteborgs universitet
Bild
Foto: Rutger Blom, Flicker

Hälsopsykologi

Hälsopsykologi handlar om hur olika psykologiska aspekter som tankar, känslor och beteenden kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd som exempelvis diabetes och fetma kan inverka på vår psykiska hälsa.

Frågor kring hälsa har idag stort utrymme i samhällsdebatten. Alkohol- och tobaksvanor, fysisk aktivitet, hälsa och arbete, kostvanor, sexualitet och stress är ämnen som diskuteras flitigt i både forskningssamhället och populärkulturen.

En utgångspunkt inom hälsopsykologin är det bio-psyko-sociala perspektivet där hälsa kan förstås som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer.

Forskning i hälsopsykologi

Det pågår för närvarande flera forskningsprojekt inom det hälsopsykologiska området, alla med stark koppling till aktuella samhällsfrågor. Det pågår exempelvis forskning om:

  • hälsopsykologiska effekter av fysisk aktivitet
  • motivation till hälsobeteende
  • övergång till pensionering och hälsa
  • kognitiv hälsa hos äldre personer
  • ungas kroppsuppfattning och hälsa
  • personlighet relaterat till somatisk hälsa
  • hur organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar hälsan
  • hur riskabla vanor av alkohol och andra substanser kan förebyggas och förändras
  • upplevd livskvalitet hos patienter inom somatisk vård

Samverkan och samarbete

Som forskare och lärare är vi intresserade av att samverka och samarbeta kring frågor som rör det hälsopsykologiska området, såväl inom forskning som undervisning. Vi har redan i dag samarbete med till exempel Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kriminalvården och FoU i Väst/GR.

Kurser i hälsopsykologi

För den som är intresserad av att lära sig mer om hälsopsykologi erbjuder Psykologiska institutionen kurser på grund- och avancerad nivå.