Länkstig

Johanna Kling

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Johanna Kling

Filosofie doktor i psykologi (2019) och legitimerad psykolog (2020). Medlem i forskargruppen the Gothenburg group for Research in Developmental psychology (GRID) och författare till boken "Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård".

Mina forskningsintressen rör sig främst inom utvecklingspsykologi och teman såsom kroppsuppfattning, utseendepsykologi, kvinnohälsa, föräldraskap, samt barn och ungdomars utveckling. Jag arbetar också med interventionsforskning och implementering av nya metoder i klinisk verksamhet.

Jag undervisar på både grundnivå och avancerad nivå och främst i metoder för psykologisk forskning samt utvecklingspsykologi.