Bild
En man och ett barn med en boll
Länkstig

Arbetsliv, familjeliv och jämställdhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
1993 - 2024
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

En betydelsefull socialpolitisk insats för att gynna jämställdheten inom såväl arbetslivet som familjelivet är föräldraledigheten. Vid en jämnare fördelning av föräldraledigheten går mammorna tillbaka till arbetet tidigare och får bättre karriärmöjligheter och löneutveckling. Papporna deltar också på ett mer jämställt vis när det gäller hem och barn.

Syftet med forskningsprogrammet Arbetsliv, familjeliv & Jämställdhet är främst att bidra med ny kunskap om vilken betydelse företagen har för pappors utnyttjande av föräldraledigheten samt för jämställdheten mellan könen. I en serie studier har vi sedan 1993 genomfört enkäter och intervjuer med befattningshavare och fackliga representanter vid de medverkande företagen. Vi är särskilt intresserade av utvecklingen avseende företagens förhållningssätt till pappors föräldraledighet. Andra studieobjekt är de normer och arbetsrutiner som kan stå i vägen för pappors föräldraledighet, till exempel i form av förväntningar som innebär att arbetet ska prioriteras framför familjen. Även institutionella påtryckningar som riktas mot företagen och de fackliga organisationerna studeras.

Modell över relationer
Foto: Illustration: Philip Hwang