Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Utbildningskliniken

Under de sista tre terminerna på psykologutbildningen tar de blivande psykologerna emot patienter för psykoterapi. Du kan välja mellan psykoterapiformerna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT).

Studentterapeuterna

Studentterapeuterna erbjuder samtal till vuxna (dvs 18 år eller äldre) och det kostar 100 kr per gång oavsett psykoterapeutisk inriktning och sessionens längd.

Vi erbjuder psykoterapiformerna Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). På de respektive sidorna hittar du mer information om de olika behandlingsformerna och kan göra en intresseanmälan.

Psykoterapisamtalen sker som regel individuellt. De flesta terapier påbörjas i januari eller i september, och man kommer tillsammans med studentterapeuten överens om man vill gå på dagtid eller kvällstid. Studentterapeuterna får regelbunden handledning beträffande sitt psykoterapiarbete.

Semesterstängt

Under perioden 15 juli till och med den 5 augusti är intresseanmälan stängd på grund av semester. 

Vill du gå i terapi?

OBS! Den 15/7 - 5/8 är intresseanmälan stängd på grund av semester

 

Välkommen att göra en intresseanmälan!

  • Du kan göra intresseanmälan endera till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller till psykodynamisk terapi (PDT). Är du osäker på vilken terapiform som passar dig kan du göra en intresseanmälan utan att välja terapiform. Här på vår sida kan du läsa mer om våra olika terapiformer och hur det fungerar att gå i terapi hos oss.
  • Intresseanmälan gör du via vårt journalsystem CTNotes. Du kommer först att få skicka in dina kontaktuppgifter för att därefter få en länk till systemet i ett mejl från CTNotes där du fyller i själva intresseanmälan. Titta i skräpposten om du inte får mejlet
  • Efter att du skickat in intresseanmälan får du återkoppling från oss inom 150 dagar. Vi kan inte ge någon platsgaranti och tillämpar inte kö. Det antal patienter vi kan ta emot styrs helt av antalet studenter. Vi vill också gärna att våra studenter skall få möjlighet att behandla olika problem under sin utbildning. Våra psykologer granskar därför alla anmälningar som kommer in, och kontaktar sedan ett urval och bokar en tid för en kort bedömning. Syftet med bedömningen är att stämma av att det problem du vill arbeta med är lämpligt för behandling hos en studentterapeut. Om du inte blir aktuell för behandling får du ett meddelande om det via CTNotes.

  • Har du tekniska frågor om intresseanmälan är du välkommen att kontakta klinikadministrationen: 031-786 4250 eller terapi@psy.gu.se
  • Observera att en intresseanmälan måste alltid göras personligen, du får alltså inte anmäla någon annan än dig själv.

Vid akuta psykiska problem, kontakta sjukvården.

Journalföring och sekretess

Vi följer hälso- och sjukvårdens lagstiftning, som till exempel  patientdatalagen, samt de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. Journaler förs och samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården, vilket bland annat innebär att alla som arbetar på vår mottagning har tystnadsplikt. Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje individs personliga integritet.

Undersökning och utvärdering

Som ett led i strävan efter en god kvalitet gör vi kontinuerliga utvärderingar av verksamheten. Du får fylla i frågeformulär innan du påbörjar din terapi och direkt efter avslutad terapi. För att bilda oss en uppfattning om psykoterapins långtidseffekter gör vi även uppföljning. Du kan därför efter en tid bli ombedd att svara på fler frågor. Allt detta sker med beaktande av de etiska och juridiska regler som gäller för klinisk forskning. Samtliga svar behandlas strikt konfidentiellt.

Vårt uppdrag är att ge våra studenter en så bra utbildning som möjligt – av det skälet gör vi alltid en bedömning om vi har möjlighet att erbjuda dig psykoterapi.

Kvalitetssäkring

Som ett led i strävan efter en god kvalitet på psykoterapin gör vi kontinuerliga utvärderingar av verksamheten. Samtliga patienter fyller i frågeformulär om hur de mår och fungerar i sitt vardagsliv då de påbörjar terapi och efter avslutad behandling. Svaren är helt avidentifierade, analyseras på gruppnivå, och ligger sedan till grund för återkommande kvalitetsäkringsrapporter.

Resultaten från våra rapporter visar att psykoterapin vid psykologiska institutionen, oavsett terapiform, håller en hög kvalitet. Vid avslutad behandling mår patienterna markant bättre och fungerar bättre i sitt vardagsliv. Patienterna uttrycker också en hög grad av nöjdhet.

Jämförelser av undersökningar visar att den förbättrade psykiska hälsan och funktionen för patienterna vid psykologiska institutionen är på samma nivå som för de patienter som genomgått psykoterapi inom primärvården.

Ansvariga för utvärdering och kvalitetssäkring:
Marianne Englund
marianne.englund@psy.gu.se, tel: 031-7861939

Peter Sand
peter.sand@psy.gu.se, tel: 031-786 16 59

Kontakta kliniken